Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Trwa nabór wniosków o dożywianie dzieci na rok szkolny 2015/2016

Autor: Łukasz Augustyn
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o składaniu wniosków na przyznanie dożywiania dzieci w szkole na nowy rok szkolny 2015/2016 (wrzesień - grudzień).

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole: 
 • Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) ( przy pierwszorazowym wniosku)
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za II kwartał 2015 r.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych – netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
 • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 • Dowód ubezpieczenia ( rodzinna książeczka ubezpieczeniowa itp.)
 • Druki oświadczeń ( do wypełnienia bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej)

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE od 29 czerwca 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

mIMG_2236

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy