Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Cisza referendalna już od północy!

Autor: Łukasz Augustyn
Dokładnie dziś o północy ( 4 września 24:00 ) w całym kraju zacznie obowiązywać „Cisza referendalna” i będzie trwała do zakończenia głosowania.

W tym okresie niedopuszczalne jest:

1) informowanie o frekwencji w trakcie głosowania;

2) zachęcanie lub zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu;

3) informowanie o genezie referendum, w tym dyskusja nad jednomandatowymi okręgami wyborczymi; należy podkreślić, że stosownie do art. 58 ustawy o referendum ogólnokrajowym kampanią referendalną nie jest jedynie przekazywanie przez organy władzy państwowej, w tym przez organ zarządzający referendum, informacji mających na celu przedstawianie i wyjaśnianie treści pytań lub zaproponowanych wariantów rozwiązań oraz udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli dotyczące referendum;

4) komentowanie oraz wydawanie ocen dotyczących liczby osób, które wzięły udział w głosowaniu, gdyż może to zostać uznane za zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w referendum;

5) prezentowanie wypowiedzi, w tym archiwalnych, osób opowiadających się za udziałem w referendum lub nawołujących do niebrania udziału w referendum.

Zakazy wynikające z powołanych wyżej przepisów nie ograniczają jednakże prawa dziennikarzy do relacjonowania odbywających się w okresie ciszy referendalnej wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy religijnych, nawet jeżeli uczestniczyć w nich będą osoby bezpośrednio zainteresowane wynikiem referendum, w tym osoby reprezentujące podmioty biorące udział w kampanii referendalnej. Dopuszczalne jest także relacjonowanie przez media innych wydarzeń społecznych, gospodarczych, i innych niezwiązanych z referendum. Jednakże w relacjach tych nie może być żadnych odniesień do przeprowadzanego referendum.

W okresie tzw. ciszy referendalnej dopuszczalne jest natomiast:

1) informowanie o liczbie osób, która musi wziąć udział w referendum, aby było ono ważne;

2) informowanie o przebiegu głosowania, w tym o przypadkach naruszenia tzw. ciszy referendalnej;

3) informowanie o treści pytań referendalnych (bez dodatkowego komentarza);

4) prezentowanie zdjęć lokali referendalnych (bez dodatkowego komentarza);

5) prezentowanie osób biorących udział w głosowaniu, w tym osób bezpośrednio zaangażowanych w kampanię referendalną (bez dodatkowego komentarza).

Ponadto należy zaznaczyć, że emitowanie w trakcie ciszy referendalnej rozmów z ekspertami i publicystami o idei referendum lub dyskusji o jednomandatowych okręgach wyborczych, może być uznane za naruszenie tzw. ciszy referendalnej.

Należy jednakże szczególnie podkreślić, że jest to jedynie niewiążąca opinia Komisji, gdyż naruszenie zakazu prowadzenia agitacji referendalnej w okresie ciszy referendalnej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań głosujących w referendum i przewidywanych wyników referendum lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania — występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej. Każde zgłoszenie indywidualnie bada Policja i sądy. Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej,  nie jest dla nich wiążące.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy