Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pro Publico Bono czeka na zgłoszenia

Autor: Łukasz Augustyn
Rozpoczyna się procedura zgłaszania kandydatur osób do nagrody Pro Publico Bono 2016, która potrwa do 31 grudnia 2015 roku.

PRO PUBLICO BONO to nagroda ustanowiona w 2009 roku przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno. W tym roku będzie przyznawana po raz ósmy. Dotychczasowi laureaci statuetki to: ks. Jerzy Gondek, Jan Spólnik, Stanisław Kozieł, ks. Arkadiusz Barańczuk, Stanisław Nosal, doktor Marta Przewor i Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI.

Nagroda „PRO PUBLICO BONO” jest wyrazem uznania i wdzięczności dla osób, które mają wybitne zasługi na niwie działalności społecznej i charytatywnej na rzecz mieszkańców powiatu gorlickiego. Ma na celu krzewić ideę pracy dla dobra drugiego człowieka i dla dobra publicznego. Honoruje i propaguje ludzi czyniących dobro i służących bezinteresownie potrzebującym.

Nagroda obejmuje następujące dziedziny: służba bliźniemu,  w tym szczególnie ochrona zdrowia i działalność charytatywna, edukacja narodowa, kultura i dziedzictwo narodowe oraz rozwój regionalny, czyli działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska przyrodniczego.

Przyznawana jest na wniosek: Rady Powiatu, Starosty, organów administracji samorządowej  oraz związków, stowarzyszeń i fundacji posiadających siedzibę na terenie powiatu gorlickiego.

Nagrodę w formie statuetki  oraz dwa wyróżnienia przyznaje Kapituła Nagrody „PRO PUBLICO BONO” w składzie: Marek Bugno – przewodniczący oraz członkowie: Zofia Kamińska, Karol Górski, Jerzy Nalepka, Adam Urbanek, Zygmunt Fryczek i Roman Dziubina.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatur zawiera Regulamin, który wraz z wnioskiem dostępny jest tutaj plik doc

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3, Biuro Rady Powiatu z dopiskiem: „Pro Publico Bono”.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania kandydatur osób zasługujących na takie wyróżnienie.

Laureatami poprzednich edycji byli:

W 2009 roku statuetkę otrzymał dyrektor Okręgu CARITAS w Gorlicach, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej ksiądz Jerzy Gondek. Wyróżnienia otrzymali: Prezes Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach – Janina Augustyn i prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej Mieczysław Kormanek;

– w 2010 r oku statuetkę otrzymał Jan Spólnik twórca Szkolnego Muzeum ,,Gryf” w Szymbarku liczącego obecnie blisko 1000 eksponatów, pasjonat historii, folkloru i niestrudzony propagator piękna Szymbarku . Wyróżnienia otrzymały: nauczycielka – społecznik Barbara Wiatr i poetka, opiekunka zespołów folklorystycznych Barbara Brach;

– w 2011 roku statuetkę otrzymał nauczyciel i działacz społeczny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Stanisław Kozieł. Wyróżnienia otrzymali: Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży “Sprawne Smoki” oraz działacz PCK, organizator młodzieżowych klubów HDK i akcji charytatywnych Marek Podraza;

– w 2012 roku statuetkę otrzymał dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia w Gładyszowie ksiądz proboszcz Arkadiusz Barańczuk, a wyróżnienia: przewodnicząca Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Rozalia Sakowska i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sitnicy Halina Wszołek;

– w 2013 roku statuetka trafiła do Stanisława Nosala za zaangażowanie w działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych, za ustawiczną naukę życia z chorobą, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym. Wyróżnienia otrzymali: Zbigniew Majcher za kultywowanie i popularyzowanie wojennego dziedzictwa Ziemi Gorlickiej oraz Alfreda Stankowska za  kultywowanie wartościowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich w Głębokiej;

– w 2014 roku statuetkę otrzymała doktor Marta Przewor za zaangażowanie w dzieło wspierania rodzin, dzieci i seniorów, za krzewienie prospołecznych postaw, za niesienie pomocy potrzebującym i chorym, a wyróżnienia: druh Jan Ryzner za dawaną życiem lekcję prawdziwego, codziennego patriotyzmu oraz Anna Cetnarowicz  prezes Fundacji Beskidzka Zima za innowacyjne i niekonwencjonalne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych, za propagowanie zdrowego stylu życia

– w 2015 roku laureatem nagrody głównej zostało Lokalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach Kwiatonowickiego Stowarzyszenia HOMINI za krzewienie idei wolontariatu i budowanie od podstaw struktur wolontarystycznych w powiecie gorlickim , a wyróżnienia otrzymali: Janina Kokoszka-Paszkot – za propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i pracę na rzecz rozwoju opieki geriatrycznej oraz Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych ”Wyjdź z domu” za dawaną przykładem lekcję miłości i szacunku do drugiego człowieka, za innowacyjne podejście do opieki i pomocy oraz za wyzwalanie w osobach z niepełnosprawnościami nowej energii do życia i wiary, że wszystko jest możliwe.

Rozejrzyjmy się wokół. Z pewnością jest wiele osób, które zasługują na nagrodę Pro Publico Bono. Pokażmy ich światu i podziękujmy im.

źródło/fot. SP w Gorlicach

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy