Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Z Bankiem Spółdzielczym procentują talenty

Autor: Łukasz Augustyn
Uczenie oszczędności ma jankowskiej szkole podstawowej wieloletnią tradycję, bowiem od ponad 15 lat działa Szkolna Kasa Oszczędnościowa. Dzięki niej dzieci uczą się wytyczać konkretne cele, gromadzić fundusze, a w konsekwencji mądrze gospodarować pieniędzmi.

Rokrocznie szkoła w Jankowej bierze udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”zdobywając czołowe miejsca na etapach rejonowych i centralnych, za co otrzymuje nagrody pieniężne i sprzęt elektroniczny, zaś uczniowie upominki.

W tym roku szkolnym placówka również przystąpiła do konkursu TalentowiSKO, którego tegoroczny tytuł brzmiał: „Z Bankiem Spółdzielczym talenty uczniów procentują”. Realizując zadania konkursowe uczniowie uczyć się będą nie tylko oszczędzania i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi ale także kreatywności i przedsiębiorczości w realizowaniu marzeń oraz talentów.

Z tej okazji został także zorganizowany apel szkolny na temat oszczędzania, który odbył się 19 października. Jego honorowymi gośćmi byli pracownicy BS w Bobowej – Maria Pacuła i Marcin Wąs. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Alicja Rodak. W czasie spotkania, klasy od 3 do 6 zaprezentowały okraszone humorem scenki, ukazujące korzyści wynikające z rozsądnego gromadzenia oraz gospodarowania posiadanymi dobrami. Zwracały także uwagę na to, że wytyczenie sobie celów i wytrwałe dążenie do nich przynosi wymierne efekty.

Następnie głos zabrali Maria Pacuła i Marcin Wąs, którzy na ręce Teresy Skrzypek (opiekunki SKO) złożyli dyplom uznania dla szkoły, wydany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, za wyróżniający się wkład w krzewienie idei oszczędzania wśród uczniów szkoły oraz szczególnie aktywną działalność szkoły w ramach SKO. Ponadto pracownicy Banku Spółdzielczego w Grybowie, oddział w Bobowej przekazali na ręce dyrektor Alicji Rodak czek na kwotę 300 zł jako wkład początkowy książeczki SKO dla pierwszoklasistów.

Zebrani na apelu uczniowie mieli także możliwość zadawania pytań na temat pracy w banku, a goście starali się zaspokoić ich ciekawość na tematy nieobjęte tajemnicą służbową.

fot. i źródło: SP Jankowa

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy