Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Piątek, 15 października 2021

Ewakuowano uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jankowej

13.11.2015 || Kategorie: Edukacja, Jankowa, Straż pożarna || Autor: Łukasz Augustyn

Zeszłego tygodnia, we wtorek 3 listopada br. strażacy z jednostki OSP w Jankowej otrzymali informację o zagrożeniu pożarowym na terenie miejscowej Szkoły Podstawowej.

Po przybyciu  jednostek OSP oraz policji na miejsce zdarzenia przystąpiono do ewakuacji uczniów i personelu szkoły.

Punktualnie o godz. 10: 00 rozległ się trzykrotny dźwięk dzwonka, a po chwili uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili klasy i udali się na boisko szkolne. Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwali dyrektor Alicja Rodak oraz Marek Olszanecki, który pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.

Na boisku uczniowie ustawili się w dwuszeregu, a nauczyciele sprawdzili obecność w nadzorowanych grupach, by następnie złożyć meldunek dla dyrektora placówki. Strażacy po otrzymaniu informacji od dyrekcji błyskawicznie przystąpili do akcji. Po zakończeniu działań druhów, głos zabrała Alicja Rodak, która przedstawiła przybyłych gości:

– komendanta Komisariatu Policji w Bobowej, nadkomisarza Artura Siedlarza;
– dzielnicowego Mariusza Halusa;
– przedstawiciela Urzędu Gminy, Koordynatora ds. bezpieczeństwa Artura Forczka;
– strażaków: prezesa OSP w Jankowej druha Stanisława Bulandę i druha Kazimierza Nowaka.

Komendant Komisariatu Policji w Bobowej, nadkomisarz Artur Siedlarz dobrze ocenił przebieg ewakuacji próbnej podkreślając znaczenie zdyscyplinowania i poddania się procedurom dla pomyślnego zakończenia prawdziwych akcji ratowniczych.

Również druh Stanisław Bulanda określił akcję jako udaną, po czym zaprosił uczniów na prezentację wozu strażackiego. Strażacy objaśnili dzieciom jak działa wóz co niewątpliwie było niezwykłym przeżyciem. Z pewnością niejeden z nich zostanie w przyszłości strażakiem lub ochotnikiem.