Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

III edycja „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”

Autor: Łukasz Augustyn

„Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości” to motto przedsięwzięcia zaproponowanego przez Zespół Szkół w Łużnej w związku z obchodami setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami.

Dla mieszkańców powiatu gorlickiego to szczególne wydarzenie historyczne. Tematem przewodnim była  OJCZYZNA  i słowa św.  Jana Pawła II: Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym…”

Przedsięwzięcie miało formę projektu, który trwał od października 2014 roku do końca kwietnia 2015 r. W przedsięwzięciu wzięło udział 220 uczniów z 47 szkół z terenu powiatu gorlickiego. W związku z zaproponowaną inicjatywą przedsięwzięcie cieszyło się licznym zainteresowaniem dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, władz samorządowych.

Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez  upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski i własnego regionu, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, uczczenie pamięci żołnierzy na frontach I wojny światowej, a w szczególności Bitwy pod Gorlicami, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów to niektóre z celów, które przyświecały przedsięwzięciu.

 

Kolejna edycja przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości” w Zespole Szkół w Łużnej

W  2016 roku będziemy obchodzić 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz spotkanie młodych
z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie Chrztu Polski radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, Państwa i Kościoła, dlatego skłania nas to do szczególnej refleksji nad problemem tożsamości narodowej młodego pokolenia XXI wieku, które objął szczególną troską Św. Jan Paweł II.

W związku z tymi wydarzeniami odbędą się różnego rodzaju konkursy tematyczne organizowane    przez Zespół Szkół w Łużnej w ramach III edycji przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości” adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, które Honorowym Patronatem obejmuje Wójt Gminy Łużna, Małopolski Kurator Oświaty, Biskup Tarnowski, Marszałek Województwa Małopolskiego i Wojewoda Małopolski.

Zwracam się z prośbą o poparcie powyższej inicjatywy i włączenie się w obchody
1050 rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, poprzez udział uczniów w konkursach pod opieką nauczycieli. Tematem przewodnim jest hasło:

„ZACHOWAĆ PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” oraz słowa Św. Jana Pawła II:

„Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem

w sercu i z modlitwą na ustach. (…) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców”

 

Propozycje konkursów:

  1. Konkurs Piosenki „Polska moich marzeń” – repertuar obejmuje współczesne utwory poświęcone ojczyźnie, ludziom z nią związanym, tematowi patriotyzmu jak również osobie św. Jana Pawła II- wielkiego patrioty, uczestnicy: uczniowie gimnazjum.
  2. Konkurs Wiedzy Historycznej

I kategoria:   „Kto  Ty  jesteś?  Od  legendy do tożsamości  narodowej”, uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI.

II kategoria : Polska w chrześcijańskiej rodzinie państw  europejskich, uczestnicy: uczniowie   gimnazjum.

  1. Konkurs Plastyczny

I kategoria: „Pocztówka z mojej Ojczyzny”, uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI

II kategoria : Tematyka: –„ Szukałem Was, a Wy  przyszliście do mnie”. Jan Paweł II – papież  młodych, uczestnicy: uczniowie   gimnazjum.

  1. Konkurs literacki – „Zachować pamięć i tożsamość”, tematyka: Tożsamość narodowa Polaków w literaturze, uczestnicy: uczniowie  gimnazjum.

 

Regulaminy powyższych konkursów i formularze zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zsluzna.iap.pl.

Podsumowanie wszystkich konkursów odbędzie się 5 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej podczas uroczystego podsumowania przedsięwzięcia.

 

fot. archiwalne

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy