Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jak uzyskać obiad dla dziecka w II semestrze ?

Autor: Łukasz Augustyn
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie dożywiania na miesiące od stycznia do czerwca 2016 r.

Termin składania kompletnych wniosków:

Siedliska i Sędziszowa – pokój nr 2;
Brzana, Jankowa – pokój nr. 2;
Stróżna, Berdechów – pokój nr 9;
Bobowa, Wilczyska -pok. nr 9;

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole:
– Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica) (przy pierwszorazowym wniosku)
– Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
– Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
– Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2015 r.
– Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych – netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
– Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
– Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
– Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
– Dowód ubezpieczenia (rodzinna książeczka ubezpieczeniowa itp.)
– Druki oświadczeń (do wypełnienia bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy