Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Gmina przejmuje budynek OSP Brzana

Autor: Łukasz Augustyn
W czasie obrad ostatniej XIV Sesji Rady Miejskiej w Bobowej radni podjęli jednogłośnie uchwałę o nieodpłatnym nabyciu remizy OSP Brzanie na rzecz gminy. Działanie to umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na remont budynku.

– Druhowie strażacy, jako właściciele tego budynku nie byli w stanie wykonać niezbędnego już remontu – mówi burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. – Budynek ten ma już kilkadziesiąt lat i wymaga pewnych inwestycji remontowych, np. wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, nawierzchni pokrycia dachowego, docieplenie stropu oraz ścian. Kwota potrzebna na taki remont nie jest mała dlatego sami strażacy zwrócili się z prośbą aby gmina przejęła ten budynek oraz poczyniła starania by doprowadzić remizę do normalnego stanu technicznego. Chciałbym żeby w przyszłości, w budynku tym, odbywały się spotkania, imprezy kulturalne bądź rozrywkowe, aby mieszkańcy Brzanej też mieli swój dom kultury z prawdziwego zdarzenia. Przejmując działkę wraz z nieruchomością bierzemy na siebie ciężar zdobycia środków i podjęcia starań, żeby budynek ten został wyremontowany. To jak będzie on funkcjonował zależy od samorządu lokalnego z Brzanej, rady sołeckiej, mieszkańców, koła gospodyń. Swoje propozycje dla mieszkańców będzie mogło składać centrum kultury. 

Gospodarza Bobowej zapytaliśmy także o los zakładu, który obecnie korzysta z pomieszczeń remizy OSP Brzana: – W tej chwili zakład normalnie pracuje, nie wiem jednak co stanie się w przyszłości, czy wynajmowanie pomieszczeń będzie zgodne z prawem. Chciałbym, aby te Panie mogły jak najdłużej funkcjonować. Przejęcie budynku nie jest inicjatywą gminy tylko mieszkańców Brzanej. To oni zwrócili się do nas z prośbą, zwłaszcza że jako gmina będziemy musieli dołożyć do tego budynku sporo własnych pieniędzy.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy