Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zmiany na stanowisku dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa!

Autor: Mateusz Książkiewicz
Już końcem października został ogłoszony nabór na stanowisko dyrektora CKiP Gminy Bobowa przez Urząd Miejski w Bobowej. Do konkursu zgłosiło się dwie osoby, jednak tylko jedna z nich spełniała wymogi formalne. W połowie grudnia poznaliśmy ostateczne wyniki, ogłoszone przez burmistrza Wacława Ligęza.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobowa nowym dyrektorem jednostki samorządowej odpowiadającej za promocję i kulturę w naszej gminie została dr Małgorzata Hołda-Kuchnik, dotychczasowa nauczycielka języka polskiego w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku. Trzyletnia kadencja dyrektorki Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa rozpocznie się 1 stycznia 2016 roku.

– Odkąd pełnię funkcję wójta a potem burmistrza Bobowej na wszystkie stanowiska kierownicze są organizowane konkursy – mówi Wacław Ligęza, gospodarz gminy i miasta Bobowa. To samo dotyczy urzędników zatrudnionych przez Urząd Gminy. Równe traktowanie wszystkich osób jest naszym naczelnym sposobem funkcjonowania urzędu. Ponieważ kadencja dotychczasowej dyrektor CKiP Gminy Bobowa p. Jadwigi Bryndal dobiega końca, został ogłoszony konkurs. Zostały złożone dwie oferty, przy czym jedna z nich nie spełniała wymogów formalnych. W wyniku przeprowadzenia przez komisję konkursową procedury została wyłoniona dr Małgorzata Hołda-Kuchnik. Mam nadzieję, że nowa Pani dyrektor podoła wszystkim oczekiwaniom jakie są stawiane przez społeczeństwo. Pani Jadwidze Bryndal serdecznie dziękuje za jej trzyletnią pracę na tym stanowisku. Na miarę możliwości starała się wypełniać wszystkie obowiązki. Pani dyrektor Bryndal nie złożyła swojej oferty do konkursu tym samym należy rozumieć, że nie zamierzała ubiegać się o ponowny wybór na to stanowisko. Natomiast wszystkie plany składane przez nową Panią dyrektor będą poddane analizie. Myślę, że posiadany przez nią tytuł naukowy doktora oraz poprzednie zatrudnienie w szkole średniej jako nauczyciel języka polskiego świadczy o dobrym przygotowaniu do pełnienia nowej funkcji.

Stawiane wymagania oraz podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora CKiP możemy poznać z dokumentu pn. Ogłoszenie o konkursie.

fot. archiwum własne

mIMG_3448_holda_kuchnik

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy