Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Policjanci będą patrolować stoki narciarskie

Autor: Łukasz Augustyn
Mimo że zima w tym roku zwlekała, by sypnąć śniegiem to wcale nie oznaczało to,  że musieliśmy zapomnieć o uprawianiu sportów zimowych, chociażby takich jak narty. Wiele stoków narciarskich, na wypadek braku naturalnego śniegu jest sztucznie dośnieżanych, dzięki czemu zainteresowanie nimi nie maleje. Pamiętać jednak należy, by szusować bezpiecznie i niepotrzebnie nie zejść ze stoku z mandatem za niestosowanie się do obowiązujących regulaminów. Wspomnianego bezpieczeństwa, jak i porządku w trakcie zimowego szaleństwa, pilnować będą obecni jak co roku na stokach policjanci.

 

Małopolscy policjanci rozpoczęli służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Policjanci mają. m. in., prawo legitymować, pouczać, ale przede wszystkim pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania.

Policjanci będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich.

Wykonując swoje zadania na terenach narciarskich, policjanci współpracują z GOPR oraz TOPR.

Podczas wykonywanych obowiązków przypominają także o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego Odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

PAMIĘTAJ! OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.
2.      Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.
3.      Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.
4.      Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.
5.      W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.
6.      Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.
7.      Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.
8.      Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.
9.      Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
10.   Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.
11.   W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.
12.   Szanuj przyrodę.
13.   Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
14.   W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów.
15.   Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.
16.   Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).
źródło/fot. Policja

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy