Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Jankowa

Autor: Łukasz Augustyn

Tydzień temu, w niedziele 14 lutego w Gminie Bobowa odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Jankowa. Mieszkańcy sołectwa mieli okazję spotkać się z władzami samorządowymi, rozmawiając o inwestycjach i planach na najbliższy rok.

Urząd Miejski w Bobowej już w styczniu ogłosił harmonogram spotkań wiejskich w poszczególnych sołectwach. Po pierwszym, niedzielnym spotkaniu w Wilczyskach przyszedł czas na sąsiednią miejscowość Jankową. Do sali nowego Domu Kultury przybyło kilkadziesiąt osób.

Na spotkaniu obecni byli m.in.: burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Tabiś, radni powiatowi w osobach Adama Urbanka, Zygmunta Fryczka, Krzysztofa Flądry, przedstawiciel bobowskiego komisariatu Policji w Bobowej mł. asp. Krzysztof Mirek, przedstawiciele rady sołeckiej wsi Jankowa, radni Rady Miejskiej w Bobowej, ks. Piotr Pośliński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowej Alicja Rodak oraz mieszkańcy.

Podobnie jak w Wilczyskach w pierwszej części zebrania, policjant dzielnicowy Krzysztof Mirek przedstawił nowy projekt realizowany przez policję pn. Małopolska Mapa Zagrożeń. Omówił także statystyki dotyczące przestępczości na terenie gminy Bobowa. Następnie głos zabrał burmistrz Wacław Ligęza, który przedstawił plany rozwoju gminy Bobowa oraz sołectwa.

Głos również zabrał radny powiatowy Adam Urbanek, który poruszył temat budowy nowego mostu na rzece Biała Tarnowska. Ze wstępnych informacji wynika, że prace miały by rozpocząć w roku 2017. Po wyczerpujących wypowiedziach zaproszonych gości głos zabrał sołtys Jankowej Stanisław Bulanda. Gospodarz Jankowej przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i rady Sołeckiej za rok 2015. Przypomniał także zadania jakie udało się wykonać w ramach budżetu sołeckiego za poprzedni rok.

Budżet sołecki na rok 2015
Inwestycje

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Jankowa – Kurzawa
– odc. I – 27 mb; odc. II  – 43 mb; odc. III – 80 mb. Łącznie wykonanych zostało 150 mb nowej warstwy asfaltowej na drodze za kwotę 34 508,46 zł

Wydatki bieżące
– Żwirowanie dróg – 4 024,01 zł
– Roboty ziemne, koszenie – 2 331,00 zł
– Zimowe Utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – 2 681,40 zł
– Wykonanie kserokopii map, uzgodnienia – 85,86 zł
– Dojazd więźniów – 1 840,00 zł
– Zakup betonów i przepustów – 6 058,98 zł
– Zakup spawarki – 124,23 zł
– Prace na cmentarzu 3 338,00 zł

Wydatki bieżące: 20 483,48 zł
Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:

  1. Remont drogi dojazdowej do pol Jankowa – Krzyżówka – Lipnica w m. Jankowa na terenie Gminy Bobowa 158 mb – całkowity koszt zadania 43 891,69 zł, w tym dofinansowanie 20 945,14 zł
  2. Opracowanie dokumentacji projektu na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1465K Jankowa – Lipniczka w m. Jankowa km 2+055 – 3+262 z oświetleniem ulicznym strona prawa za kwotę 44 618,25 zł. Termin realizacji zadania 15 marca 2016 r.

Natomiast na rok 2016 sołectwo Jankowa w ramach budżetu sołeckiego otrzymało kwotę 55 7600 zł
Na inwestycję zaplanowano kwotę 39 677 zł, na remonty: 14 171 zł, oraz przewidziano rezerwę w wysokości, 5 % czyli 2 834 zł.

Z planowanych dotyczących zadań na rok 2016 znajdziemy:

– Zimowe utrzymanie dróg – 3 000,00 zł
– Roboty ziemne – 6 500,00 zł
– Zakup przepustów – 1 000,00 zł
– Żwirowanie dróg – 4 800,85 zł
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Jankowa- Cegielnia – 34 835,15 zł. W przypadku pozyskania środków poza budżetowych wyżej wymienionych kwotom zostanie przeznaczona na wykonanie innej drogi w sołectwie Jankowa po ustaleniu z burmistrzem i radą sołecką.
– Prace na cmentarzu – 3 347,00 zł
– Rezerwa 2 277,00 zł

– Budżet na rok 2015 został zamknięty kwotą zerową – informuje sołtys wsi Jankowa Stanisław Bulanda. – W swoim sprawozdaniu przedstawiłem wszystkie środki, które zostały wykorzystane w sołectwie Jankowa odnośnie napraw i inwestycji w infrastrukturę drogową oraz na zimowe utrzymanie dróg, zakup przepustów, koryt betonowych. Przeznaczyliśmy również pewne środki na cmentarz w Jankowej. W każdym roku musi być zabezpieczona rezerwa, wykorzystujemy ją pod koniec roku jeżeli nie ma innych potrzeb.

Po przedstawieniu sprawozdania poddałem je pod głosowanie. Wszyscy zebrani mieszkańcy jednogłośnie je przyjęli, bez żadnych uwag. Ze zgłaszanych oczekiwań mieszkańców wyróżnić możemy infrastrukturę drogową w tym nawierzchnie asfaltowe. Pozostały nam końcówki dróg, z biegiem lat, dwóch może trzech myślę, że to wszystko zamkniemy z takich najważniejszych spraw drogowych. Ponadto zgłaszano zapotrzebowanie na żwir, przepusty, były również poruszane kwestie zimowego utrzymania dróg: powiatowych i gminnych. Burmistrz poinformował wszystkich mieszkańców o wszystkich wydanych środkach w 2015 roku z budżetu gminy Bobowa w poszczególnych sołectwach jak również tutaj, u nas, w Jankowej. Ważne jest by społeczeństwo miało wiedzę na temat wykorzystania jak i samego podziału środków. Podczas takich zebrań jak dzisiaj, mieszkańcy sami mogą zdecydować na co przeznaczymy środki w ramach swojego budżetu dzięki temu nie ma zgrzytów czy niedomówień. W czasie zebrania radni powiatowi odnieśli się do drogi powiatowej oraz budowy mostu na rzece Biała Tarnowska. 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy