Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Bobowa

Autor: Łukasz Augustyn
W minioną niedzielę (6 marca br.) w sali widowiskowej Koronka w Bobowej odbyło się przedostatnie spotkanie wiejskie mieszkańców. Zebranie cieszyło się wysoką frekwencją społeczności sołeckiej oraz zaproszonych gości.

Na przybyłych po porannej Mszy Świętej mieszkańców czekali m.in.: burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przewodniczący rady miejskiej w Bobowej Stanisław Tabiś, sołtys Bobowej Marek Podobiński oraz przedstawiciel komisariatu policji w Bobowej sierż. sztab. Ewa Bożek.

Zebranie rozpoczęły słowa powitania obecnych osób przez sołtysa wsi oraz przedstawienia porządku spotkania. Następnie głos zabrała sierż. sztab. Ewa Bożek, która poinformowała mieszkańców o powstającej mapie zagrożeń i wiążących się z tym tematami. Oprócz samej mapy mieszkańcy zadawali policjantce pytania odnośnie parkowania, kontroli drogowych czy też możliwości sprawdzania stanu trzeźwości na komisariacie policji w Bobowej.

Następnie głos zabrał burmistrz Wacław Ligęza, który przybliżył mieszkańcom dokonania inwestycyjne gminy za rok 2015 oraz plany na obecny rok. Sołtys Bobowej Podobiński przedstawił zaś sprawozdanie za rok 2015 oraz plan budżetu na rok 2016. Podczas zebrania krótkie wystąpienia mieli także radni powiatowi: Adam Urbanek, Krzysztof Flądro, Zygmunt Fryczek oraz wicestarosta powiatowy Jerzy Nalepka. W czasie wolnych wniosków sołtys Bobowej zaapelował do wszystkich mieszkańców o prawidłowe korzystanie z systemu sieci kanalizacji, ponieważ zdarzyły się przypadki gdzie w studzienkach kanalizacyjnych znaleziono różne tworzywa materiałowe, martwe zwierzęta oraz przedmioty, które stwarzają niebezpieczeństwo uszkodzenia całej sieci i zespołu urządzeń. Dodatkowo poruszona została kwestia nielegalnych przyłączy do kanalizacji takich jak np. rynny czy rury melioracyjne.

Oprócz mieszkańców oraz wymienionych wcześniej osób, obecni byli na zebraniu m.in.: przedstawiciele rady sołeckiej miasta Bobowa, radni Rady Miejskiej w Bobowej i pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Budżet sołecki na rok 2015

Inwestycje:
– Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr K270075 Bobowa – ul.Zielona – 250 mb; za kwotę 46 217,25 zł.
– Wkład na przebudowę rowu przy ul. Piekarskiej – 50 000,00 zł

Wydatki bieżące:
– Żwirowanie dróg – 830,44  zł
– Roboty ziemne, koszenie – 6 489,00 zł
– Koszenie poboczy – 990,00 zł
– Zimowe utrzymanie dróg – 4 700,09 zł
– Remont nawierzchni asfaltowych 2 987,42 zł
– Przełożenie kabla ul.Wspólna – 1 460,01 zł
– Dojazd więźniów – 6 410,00 zł
– Projekt organizacji ruchu i znaki ul. Wspólna – 1 200,09 zł
– Zakup spawarki – 124,23 zł
– Cmentarz – 7 770,00 zł
– Zakup betonu – 95,94 zł
– Remont progów zwalniających – 680,00 zł
– Zakup przepustów – 3 052,86 zł
– Mapy i uzgodnienia – 255,63 zł

Wydatki bieżące: 36 949,77  zł

Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:
– Zadanie inwestycyjne modernizacja dróg gminnych Droga Bobowa –ul. Zielona  – 46 217,25 zł

Ogółem wydatki sołectwa Bobowa na rok 2015 – 133 167,02 zł

Budżet na rok 2016 wynosi 129 647 zł i ujęto w nim m.in.:
– Zimowe utrzymanie dróg – 4 000,00 zł
– Utwardzanie drogi ul. Rodzinna – 25 000,00 zł
– Przebudowa ul.Wspólnej – 34 835,15 zł
– Wkład własny na poczet ul.Wspólnej ( w razie braku możliwości utwardzenia tej ulicy wkład własny zostanie przerzucony na poczet ul. Polnej lub zgodnie z decyzją rady sołeckiej) – 22 000,00 zł
– Położenie części nakładki asfaltowej na ul. Polnej – 17 000,00 zł
– Roboty ziemne – 4 000,00 zł
– KGW Bobowa – 2 000,00 zł
– Zakup żwiru – 2 000,00 zł
– Zakup korytek – ul.Polna i ul. 3 maj – 3 500,00 zł
– Zakup – wymiana przepustu ul. Wiaduktu – 1 000,00 zł
– Koszenie poboczy – 397,85 zł
– Rezerwa budżetowa – 6 093 zł
– Cmentarz – 7 7781 zł

„Mieszkańcy mogli powiedzieć, o wszystkich rzeczach na które się uskarżają. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo tych osób, którzy tu mieszkają, przychodzą lub przyjeżdżają – informuje Marek Podobiński sołtys Bobowej. Cieszę się ponieważ wszystkie zadania zamierzone w poprzednim budżecie zostały wykonane w 100%. Bardzo ważne względem funduszu sołeckiego były przebudowy a także sprawy związane z wszystkimi drogami, bo to jest priorytet i z tego nas mieszkańcy na tych zebraniach rozliczają. Na ten rok sprawami bardzo ważnymi będą ponownie drogi, interesujemy się i czuwamy także nad tym co się dzieje w sprawach związanych z ekologią czyli woda, kanalizacji. Nasze sołectwo jest w bardzo dobrej i komfortowej sytuacji bowiem mamy w ponad 90 % skanalizowaną miejscowość, czym nie może się poszczycić pewnie żaden urząd czy nawet gmina w powiecie. Oprócz kanalizacji sieciowej, urząd planuje uruchomienie programu na oczyszczalnie przydomowe. 

W minionym roku udało się dokończyć 250 metrów ul. Zielonej, czyli drogi łączącej ul. Grunwaldzką poprzez ul. Zieloną, Widok, Bohaterów i tu z centrum. Dodatkowo został zrobiony kawałek nawierzchni czyli 260 metrów na ul. Wspólnej. Tam było robione wszystko, łącznie z podbudową, usunięciem warstwy zewnętrznej, czyli wierzchniej oraz położeniem asfaltu. Wbudowane były także przepusty, które były na tym odcinku potrzebne. Wykonano także remonty niektórych odcinków. 

W ramach nowego funduszu sołeckiego na 2016 rok, planuje się wykonanie 250 mb nawierzchni na ul. Rodzinnej (o ile nie będzie przeszkód) oraz około 300 mb na ul. Wspólnej.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy