Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Jak mijają zebrania wiejskie? Siedliska

Autor: Łukasz Augustyn
W niedzielne popołudnie 28 lutego br. w Domu Ludowym w Siedliskach odbyło się kolejne spotkanie wiejskie zaplanowane w gminie Bobowa. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz zaplanowano wydatki na bieżący rok kalendarzowy.

Po porannym spotkaniu w Sędziszowej przyszedł czas na spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami Siedlisk. Przy stole prezydialnym zasiedli: sołtys wsi Siedliska Zdzisław Górka, burmistrz Wacław Ligęza, przewodniczący rady miejskiej w Bobowej Stanisław Tabiś, sekretarz Urzędu Miejskiego Zdzisława Iwaniec oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w Bobowej. To właśnie wystąpienie mł. asp. Krzysztofa Mirka na temat tworzonej przez policję Mapy zagrożeń otworzyło spotkanie z mieszkańcami.

Następnie głos zabrał burmistrz Wacław Ligęza, który przybliżył mieszkańcom dokonania inwestycje gminy za rok 2015 oraz plany na obecny. Sołtys Siedlisk Zdzisław Górka przedstawił także sprawozdanie za rok 2015 oraz plan budżetu na rok 2016. Podczas zebrania krótkie wystąpienia mieli także radni powiatowi: Zygmunt Fryczek oraz Krzysztof Flądro.

Na spotkaniu oprócz mieszkańców, wymienionych wcześniej osób, obecni byli m.in.: przedstawiciele rady sołeckiej wsi Siedliska, radni Rady Miejskiej w Bobowej, dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach Wiesław Job, były przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Stanisław Siedlarz.

Budżet sołecki na rok 2015

Inwestycje:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr K270160 Siedliska– Biesna-Bajorki – 210 mb; za kwotę 40 108,82 zł.

Wydatki bieżące:

– Żwirowanie dróg – 4 024,01 zł
– Roboty ziemne, koszenie – 7 011,00 zł
– Zimowe utrzymanie dróg – 4 456,50 zł
– Dojazd więźniów – 1 670,00 zł
– Znaki drogowe – 7 515,60 zł
– Zakup spawarki 124,23 zł
– Przepusty i korytka – 3 574,72 zł
– Regulacja prawna – 2 000,00zł
– Nadzór inwestorski – 480,00 zł
– Zakup betonu – 95,94 zł
– Remont nawierzchni asfaltowych – 2 987,82 zł
– Mapy, uzgodnienia – 123,18 zł

Wydatki bieżące: 34 063,00 zł

Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:
– Zadanie inwestycyjne modernizacja dróg gminnych Droga Siedliska, Biesna – 40 108,82 zł
– Wkład do drogi Siedliska- Grochowa 265 mb -7077,18 zł

Ogółem wydatki sołectwa Siedliska na rok 2015 – 81 249,00 zł

Budżet na rok 2016 wynosi 81 004,00 zł i ujęto w nim m.in.:

– Roboty ziemne – 8 000,00 zł
– Żwirowanie dróg – 6 000,00 zł
– Zimowe utrzymanie dróg – 4 000,00
– Regulacja prawna – 2 000,00zł
– Zakup przepustów – 3 000,00 zł
– Znaki drogowe – 2 000,00 zł
– Rezerwa budżetowa – 4 050,00 zł
– Droga Siedliska wieś – Orłowski – Bawołek – 51 954,00 zł

„W minionym 2015 roku w ramach budżetu sołeckiego udało się wykonać nawierzchnię asfaltowa na drodze Siedliska – Biesna – Bajorki na długości 210 metrów. Resztę stanowiły wydatki bieżące, w których skład wchodzi żwirowanie dróg, roboty ziemne, utrzymanie dróg itp. – informuje sołtys sołectwa siedliska Zdzisław Górka. Ze środków pozabudżetowych udało się wykonać drogę Siedliska – Grochów o długości 265 m. Dokończono kanalizację oraz wybudowano przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 977. W minionym roku udało się również wykonać parking koło kościoła pw. Piotra i Pawła. Warto wspomnieć ze w 2015 r, przeżywaliśmy konsekrację kościoła pw. Piotra i Pawła w Siedliskach. Budżet sołecki w obecnym 2016 roku miejscowości Siedliska wynosi 81 tyś zł. W ramach tego budżetu planujemy wykonać nawierzchnie asfaltowa na drodze Siedliska wieś – Orłowski – Bawołek. Podobnie jak poprzednio, pozostałe środki pozostaną na sprawy bieżące. Budżet przyjęto jednogłośnie, zaś samo zebranie odbyło się w miłej i spokojnej atmosferze. W tym naszą społeczność czeka kilka ważnych wydarzeń m.in. 200-lecie Szkoły w Siedliskach połączone z nadaniem jej imienia ks. Jana Redca oraz zakup sztandaru. Ze spraw sołeckich na pewno wynikną jeszcze jakieś remonty dróg oraz oznakowanie”

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy