Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Jankowa

Autor: Łukasz Augustyn
W minioną sobotę, 5 marca br. w Domu Ludowym połączonym z remizą w Jankowej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowej jednostki OSP. Udział w spotkaniu wzięli strażacy, przedstawiciele władz samorządowych, gminnego oraz powiatowego Związku OSP RP oraz PSP w Gorlicach.

Pierwszy kwartał to dobry czas dla wszelkich organizacji oraz instytucji na podsumowanie ubiegłego roku. Okres ten wykorzystują także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej aby urządzić spotkania sprawozdawcze. W tym roku dodatkowo przeprowadzane są wybory po dobiegającej końca 5-letniej kadencji zarządów i kierownictwa jednostki.

Cykl zebrań OSP w gminie Bobowa rozpoczęły Siedliska. W sobotnie popołudnie spotkali się natomiast prawie wszyscy członkowie wchodzący w skład jednostki OSP Jankowa. Oprócz sprawozdań dokonanych przez komisję rewizyjną oraz komendanta a poddanych pod głosowanie, odbyły się również wybory do zarządu jednostki. Wyłoniono także dwóch delegatów do Gminnego Zarządu ZOSP RP oraz dwóch członków zarządu, również Gminnego Zarządu ZOSP RP. Dokonano również przekazania protokołu z wykonania budżetu.

Na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym obecni byli członkowie zarządu OSP Jankowa na czele z prezesem Stanisławem Bulandą, władze samorządowe Gminy Bobowa w osobach burmistrza Wacława Ligęzy, przewodniczącego rady miejskiej w Bobowej Stanisława Tabisia, prezes Gminnego Zarządu ZOSP RP w Bobowej Tomasz Tarasek,  Tomasza Taraska prezesa gminnego zarządu OSP RP w Bobowej, dowódca JRG PSP w Gorlicach bryg. Zbigniew Szurek, prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Krzysztof Kosiba oraz proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Pośliński.

W ramach przeprowadzonych wyborów nowymi członkami zarządu zostają:

Członkowie zarządu:

Prezes – Stanisław Bulanda
Wiceprezes – naczelnik – Robert Wąs
Wiceprezes – Bogusław Forczek
Zastępca naczelnika – Bogdan Jachowicz
Sekretarz- Jan Wąs
Skarbnik – Marcin Wąs
Gospodarz – Tomasz Ślipek
Kronikarz – ks. Piotr Pośliński
Członek – Andrzej Nowak

Członkowie komisji rewizyjnej:
Przewodniczący – Ryszard Forczek
Sekretarz – Mateusz Skrzypek
Członek – Ryszard Nosal

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP :
Bogusław Forczek
Bogdan Jachowicz

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP :
Stanisław Bulanda
Robert Wąs

„Według opinii zaproszonych gości oraz druhów strażaków wybory przebiegły sprawnie i spokojnie – informuje Stanisław Bulanda prezes OSP Jankowa. – Zarząd został wybrany w większości tak jak działał w poprzedniej kadencji. Następnie zostały przegłosowane i podzielone poszczególne funkcje. Na funkcji prezesa, naczelnika, wiceprezesa oraz zastępcy naczelnika zostały wybrane te same osoby. Zmienił się tylko sekretarz, gospodarz i kronikarz. Kronikarzem został ks. proboszcz Piotr Pośliński, sekretarzem Jan Wąs, gospodarzem Tomasz Ślipek oraz członkiem Andrzej Nowak.

W minionym roku było niewiele akcji gaśniczo–ratunkowych, tylko trzy. Poza tymi zdarzeniami, jako strażacy braliśmy udział w obstawie świąt kościelnych i państwowych, uczestniczył w nich także poczet sztandarowy. Pomagaliśmy również w organizacji technicznej pikniku w Jeżowie czy innych wydarzeń na terenie gminy Bobowa. Tego było dosyć dużo, zostało to ujęte w 20 punktach odczytanego przeze mnie sprawozdania. Chciałbym również dodać, że w zebraniu udział wzięło prawie 100 % druhów – strażaków, także 30 strażaków uprawnionych do głosowania było na spotkaniu, a w sumie mamy 36 strażaków, w tym 5 honorowych i 1 pomocniczego.

Na ten rok wśród inwestycji planujemy selektywne wywoływanie, jeśli tylko przejdzie nasz wniosek. W przypadku niepowodzenia, środki przeznaczone na ten cel zostaną podzielone na zakup sprzętu i umundurowania zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek.”

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy