Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

CYKL: Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze OSP Wilczyska

Autor: Łukasz Augustyn
Tydzień temu, 5 marca br. w miejscowości Wilczyska odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze miejscowej jednostki OSP. W zebraniu udział wzięli druhowie oraz przedstawiciele władz samorządowych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podobnie jak w innych jednostkach, program spotkania obejmował nie tylko podsumowanie ubiegłego roku, przedstawienie harmonogramu działań na bieżący rok działalności ale także wybory władz miejscowej OSP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP oraz delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego, po dobiegającej końca 5-letniej kadencji.

W sobotnie popołudnie w budynku Domu Ludowego połączonego z remizą w Wilczyskach spotkali się prawie wszyscy członkowie wchodzący w skład jednostki. Głosowaniu poddano sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz komendanta. Oprócz strażaków ochotników byli obecni m.in.: burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Tabiś, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobowej – Tarasek Tomasz, Komendant Gminy Bobowa – Włodzimierz Mucha oraz Krzysztof Kosiba -Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

W ramach przeprowadzonych wyborów nowymi członkami zarządu zostają:

Członkowie zarządu:

Prezes – Jarosław Wiatr
Wiceprezes, naczelnik – Stanisław Pękala
Wiceprezes – Andrzej Góra
Zastępca naczelnika – Włodzimierz Mucha
Sekretarz- Zenon Radzik
Skarbnik – Janusz Stukus
Gospodarz – Adam Szymczyk

Członkowie komisji rewizyjnej:
Przewodniczący – Mirosław Szymczyk
Sekretarz – Jacek Kuk
Członek – Dariusz Ligęza

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP :
Jarosław Wiatr
Stanisław Pękala

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP :
Tomasz Tarasek
Włodzimierz Mucha

„ Podczas dzisiejszego spotkania sprawozdawczo- wyborczego wybraliśmy nowy zarząd, większość nowych członków to dotychczasowi druhowie strażacy, zmiana nastąpiła tylko na stanowiskach wiceprezesa i naczelnika jednostki. – skomentował Jarosław Wiatr prezes OSP Wilczyska. Nowo wybranym naczelnikiem został wieloletni druh Stanisław Pękala, który pracował w straży zawodowej, zna się na tym i uważam że to bardzo dobry wybór. Jesteśmy pewni, że będzie nam się dobrze współpracowało. Na tą chwilę jednostka nasza liczy 48 druhów + 12 wspierających, zaś spotkaniu udział wzięło 34 strażaków. W minionym roku mieliśmy trzy wyjazdy, co na szczęście przekłada się na niewielką ilość wyjazdów. Najczęściej wyjeżdżamy do wypadków. Był też jeden pożar. Sobie jak i kolegom, życzę by i w tym roku tych wyjazdów było jak najmniej. Cieszymy się, ponieważ w okresie sprawozdawczym naszą jednostkę wzbogaciło czterech nowych członków, dwóch z nich odbyło już kursy, dwóch kolejnych mam nadzieje przystąpi do nich w tym roku. Ze względu na wzrastającą liczbę strażaków, adekwatnie rośnie zapotrzebowanie na mundury. Są to dosyć drogie rzeczy dlatego staramy się wykorzystywać środki MSWiA. W tym roku zakupy mogą okazać się skromne, ponieważ we wszystkich jednostkach OSP Gminy Bobowa planuje się wykonać selektywne wywoływanie.”

fot. Łukasz Augustyn

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy