Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Województwo zabezpieczyło aż 143 mln na zabytki. Wnioski można już składać!

Autor: Mateusz Książkiewicz
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2012 można uzyskać dofinansowanie na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych. Środki mogą być przeznaczone na konserwację oraz restaurację zabytkowych parków i ogrodów a także na prace przy zabytkach ruchomych.

Wnioski można składać od początku marca aż do 31 maja 2016 roku (do godz. 15). Prowadzony nabór ma charakter jednorazowy na całość dostępnych środków.

Dofinansowanie odbywać się będzie w ramach 6 osi priorytetowej RPO 2014-2020. Wsparciem objęte zostaną zarówno projekty mniejszej skali (takie których wartość kosztów kwalifikowanych wynosi od 500 tys. zł do 3 mln zł.) oraz projekty większej skali (o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 3 mln zł, maksymalnie wsparcie może wynieść 8mln zł.) Podział zabezpieczonych środków to 46 mln zł na projekty mniejszej skali i aż 97 mln zł. na projekty większej skali.

O dotacje mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST, instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, uczelnie, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, administracja rządowa, parki narodowe. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 75%.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory

fot. ilustracyjne (prace przy kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach)

mIMG_1272

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy