Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Gmina Bobowa otrzymała środki na konserwację i remont zabytków (TV)

Autor: Mateusz Książkiewicz
Trzy zadania realizowane na terenie gminy Bobowa znalazły się wśród 88 projektów dofinansowanych w ramach ogłoszonego przez Województwo Małopolskie konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”. Dzięki pozyskanym funduszom wykonane zostaną prace przy kościele św. Zofii w Bobowej, rektoracie pw. Św. Mikołaja w Siedliskach oraz Synagodze w Bobowej.

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał łącznie 1,8 mln zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy małopolskich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” o dotację mógł się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku. Wśród tegorocznych beneficjentów znalazły się parafie, zgromadzenia i klasztory, gminy wyznaniowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne. Pieniądze z budżetu Województwa Małopolskiego, pozwolą m.in. na przeprowadzenie prac budowlanych (wzmocnienia i izolacje fundamentów, konstrukcji ścian, konserwacje więźb dachowych, wymiany pokrycia dachów), konserwacje ruchomości (obrazów, polichromii, ołtarzy, ambon, rzeźb) oraz prowadzenie badań, przygotowanie projektów i dokumentacji konserwatorskich.

Do gminy Bobowa trafi 60 tysięcy złotych, po 20 tysięcy na każde z trzech zadań. Dwa z nich dotyczą: kościoła św. Zofii oraz rektoratu pw. św. Mikołaja, które zgłosił Urząd Miejski w Bobowej. Trzeci natomiast obejmujący prace przy odsłonięciu polichromii na ścianie południowej synagogi złożyła Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

– Jako gmina wzięliśmy na siebie duży obowiązek związany z przygotowaniem wniosków – mówi Wacław Ligęza burmistrz Bobowej. – Tutaj ani parafia z Bobowej, ani z Siedlisk, ponieważ w tym wypadku chodzi o te dwie parafie, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem wniosków. Wszystko to wykonali pracownicy urzędu miejskiego a przede wszystkim skutecznie, ponieważ obydwa wnioski uzyskały dofinansowanie w sumie na 40 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone, w przypadku Bobowej na remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele św. Zofii a w przypadku kościoła św. Mikołaja w Siedliskach muru, który jest już modernizowany. Jest to tylko cząstka starań, o które gmina w imieniu parafii bobowskiej będzie zabiegać i nie tylko. Mamy piękny kościół w Wilczyskach, który też ma szanse otrzymać dofinansowanie w ramach POIS-u. Jeżeli chodzi o kościoły murowane w Bobowej i w Siedliskach to szansa taka pojawiła się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i tutaj również mamy przygotowaną dokumentację. W imieniu parafii będziemy czynić starania aby uzyskać jakieś wyższe kwoty, które pozwolą obiekty na tyle zmodernizować, np. kościół św. Zofii, aby mógł pełnić swoją rolę sakralną.

Warto dodać, że w Małopolsce znajduje się ok. 50 tys. zespołów zabytkowych z czego aż 3 080 zabytków wpisanych jest do rejestru zabytków. Wśród nich znajdują się kościoły i klasztory, zamki, fortyfikacje i zespoły obronne, pałace i dwory, zabytkowe domy, zabytki techniki oraz budynki użyteczności publicznej. Wiele z nich wymaga zabezpieczenia, remontu bądź konserwacji.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy