Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Największa inwestycja w historii powiatu i miasta Gorlice poprawiła komfort jazdy kierowców

Autor: Mateusz Książkiewicz
Przy udziale Poseł Elżbiety Borowskiej, Wicemarszałka Stanisława Sorysa, dyrektor ZDW Marty Maj, władz samorządowych, przedstawicieli wykonawców i projektantów a także grupy mieszkańców przecięto oficjalnie wstęgę na największej inwestycji drogowej w historii powiatu i miasta Gorlice - północnego obejścia Gorlic z dostępem do gorlickiej strefy aktywności gospodarczej.

Ogromna jak nasz region inwestycja drogowa obejmująca gruntowną modernizację 4,5km ulic (Sikorskiego, Wyszyńskiego, Wincentego Pola) kosztowała prawie 40mln złotych z czego aż 28,6mln zł pochodziło z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wyzwania, mającego nie małe znaczenie dla komfortu kierowców przejeżdżających przez Gorlice podjęły się trzy instytucje: Powiat Gorlicki, Miasto Gorlice oraz współfinansujący inwestycję Zarząd Województwa Małopolskiego. Koszty zadań zrealizowanych przez poszczególne samorządy rozbiły się na następujące kwoty: Powiat Gorlicki – 35,3mln zł, Miasto Gorlice – 4,4mln złotych. Inwestycję wykonała firma STRABAG w iście ekspresowym tempie od 7 lipca do 30 grudnia 2015 roku. Starosta oraz burmistrz Gorlic czynią starania o zwiększenie dofinansowania z Zarządu Województwa Małopolskiego do wysokości 85% wartości zadania.

Podczas uroczystego oddania do użytku spotkali się m.in. Poseł na Sejm RP Elżbieta Borowska, Wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys, p.o. Dyrektora Kancelarii Zarządu w UMWM Witold Kochan, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj, Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, Starosta Gorlicki Karol Górski, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Jerzy Nalepka, przedstawiciele wykonawcy firmy STRABAG na czele z kierownikiem Rafałem Ziętkiem, Radni Rady Powiatu Gorlickiego, wśród których znalazł się Adam Urbanek oraz Radni Rady Miasta Gorlice.

Starosta gorlicki Karol Górski w swoim przemówieniu przybliżył zebranym historię projektu oraz samej budowy. Zwrócił uwagę na krótki czas wykonania, z którego wywiązała się bez wątpienia firma STRABAG, pokonując trudne warunki geologiczne i pogodowe. Słowa wdzięczności skierował dla Zarządu Województwa Małopolskiego za współpracę w trakcie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektu. Starosta podkreślił, że nie byłoby wspomnianej inwestycji bez partnerstwa Rady Powiatu oraz Miasta Gorlice reprezentowanego przez burmistrza Rafała Kukla. Podziękowania popłynęły również dla mieszkańców Glinika, którzy z wielką cierpliwością znosili uciążliwości wynikające z przebudowy dróg w tamtej części miasta.

– Cieszę się, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem – powiedział podczas uroczystości Stanisław Sorys, reprezentujący Zarząd Województwa Małopolskiego. – Moja radość jest podwójna bo z jednej strony jako wicemarszałek odpowiedzialny za nadzorowanie funduszy europejskich cieszę się, że te środki zostały w sposób właściwy spożytkowane i mamy szanse na rozwój tego subregionu jak i samego miasta Gorlice poprzez zwiększenie dostępności do strefy gospodarczej a z drugiej strony, jako częsty turysta, który jeździ w Beskid Niski będę miał znacznie ulepszony przejazd przez Gorlice. Niestety, do niedawna aby przejechać w kierunku południowym należało odstać sporo czasu.

Stanisław Sorys wyraził ogromną nadzieje, że wybudowanie północnego obejścia Gorlic wyraźnie poprawi komunikację wokół miasta. Zwłaszcza w kontekście planów Zarządu Województwa Małopolskiego wobec zbiornika wodnego Klimkówka, który powinien przyciągnąć wielu turystów oraz ożywić lokalną gospodarkę.

Obejście północne Gorlic w liczbach.
Zadania zrealizowane na drogach powiatowych – ul. Sikorskiego i Wyszyńskiego:
– 3,3 km gruntownie przebudowanych dróg powiatowych,
– 3 nowe ronda na skrzyżowaniach ul. Sikorskiego: z drogą wojewódzką 977 w Stróżówce, z ul. Korczak i ul. Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem i pozostałą infrastrukturą,
poszerzenie pasów ruchu jezdni do 7 metrów wraz z poszerzeniem korpusu drogowego i lokalną korektę przebiegu ul. Sikorskiego,
– przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na ul. Wyszyńskiego na kanalizację deszczową i sanitarną oraz nowa nawierzchnia tej drogi,
– 3,5 km wybudowanych chodników,
– 4 zatoki autobusowe wraz z peronami,
– 1 zatoka parkingowa na 27 miejsc postojowych,
– 5 km kanalizacji, w tym: 3,8 km deszczowej i 1,2 km sanitarnej
– 100 szt. latarni
– stabilizacja, wzmocnienie i drenaż gruntu na przy ul. Sikorskiego m.in. przez wykonanie 39 pali betonowych na głębokość 12 m oraz tzw. oczepu, czyli betonowej zapory, aby zabezpieczyć drogę przed osuwaniem się,
– wykonanie i przebudowa instalacji w branży: gazowej, elektrycznej, wodnej, sanitarnej i teletechnicznej przy ul. Sikorskiego
– wykonanie sieci wodociągowej oraz przebudowa kabla energetycznego przy ul. Wyszyńskiego

Zadania zrealizowane na drodze miejskiej – ul. W. Pola:
modernizacja ul. W. Pola od  ul. Wyszyńskiego do strefy przejazdu przez torowisko na długości 1,1 km wraz z przejazdem kolejowym oraz niezbędną infrastrukturą w tym rejonie tj. jednostronnym chodnikiem, nowym oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową.

Historia budowy północnego obejścia Gorlic
– Rok 2000 – próba wykonania koncepcji przebudowy drogi przez Miasto i Powiat (burmistrz Józef Abram). Brak zgody na zajęcie działek
– Rok 2014 – Próba wpisania ciągu drogowego do NPPDL (Starosta Mirosław Wędrychowicz, radny  powiatowy  Rafał Kukla, burmistrz Witold Kochan)
– Rok 2014 – podjęcie uchwał przez Rady Gminy Gorlice i Powiatu o przejęciu przez powiat ul. Sikorskiego w części gminnej.
– Rok 2015 – złożenie wniosku przez Powiat do MRPO schemat 4.1.A. Wniosek opracowała firma Magnus Media z Krakowa
-17.07.2015 – rozpoczęcie budowy – 30.12.2015 r. zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Osoby zaangażowane w prace przygotowawcze projektu:
– starosta Mirosław Wędrychowicz, burmistrz Kazimierz Sterkowicz, burmistrz
Witold Kochan, wójt Ryszard Guzik, burmistrz Rafał Kukla, starosta Karol Górski.

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy