Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Ponad ćwierć miliona złotych trafi do Bobowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Autor: Mateusz Książkiewicz
Wczoraj, 13 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicewojewodowie Piotr Ćwik i Józef Gawron wręczyli starostom, burmistrzom oraz wójtom promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Staraniem burmistrz Bobowej, z budżetu Państwa do naszego lokalnego samorządu trafi dodatkowe 280 tysięcy złotych.

Kwota ta pozwoli na wykonanie remontu i odbudowy czterech dróg. Miasto i gmina Bobowa znalazła się wśród 104 jednostek samorządu terytorialnego.

– Wniosek został złożony na odbudowę 5 dróg na terenie naszej gminy, które spełniały wymogi formalne, były wpisane do protokołów strat – mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. – Gmina otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 280 tysięcy złotych na cztery drogi. Jedna droga nie będzie wykonana w ramach tych środków, jednak mam nadzieje, że w kolejnym rozdaniu uda się ją zakwalifikować. Była to droga Brzana-Zagórze. Natomiast cztery drogi, na które otrzymaliśmy fundusze zostaną wykonane do 15 września br. Dajemy lekko wydłużony termin, ponieważ będą jeszcze realizowane inwestycje drogowe z funduszu sołeckiego oraz naszego gminnego. Nie chcemy również wprowadzać chaosu z samymi pracami wykonawców, bowiem na pewno będą jakieś utrudnienia związane z przejezdnością. W Bobowej remonty obejmą ulice Wspólną i Grochowską, w Jankowej wykonamy prace przy drodze tzw. „Cegielnia”, gdzie już dosyć długo mieszkańcy oczekują na jej odbudowę. Ostatnią drogą objętą promesą będzie „Brzana-Pławienka”. Jesteśmy zobowiązani do tej kwoty dołożyć 20% udziału własnego jednakże oczekiwania i dobro mieszkańców są dla nas najważniejsze.

Kompetencje w zakresie zawierania umów dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej zostały przekazane wojewodom w 2011 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy