Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Internet, światłowód - Gorlice, Bobowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Ponad ćwierć miliona złotych trafi do Bobowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Autor: Mateusz Książkiewicz
Wczoraj, 13 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicewojewodowie Piotr Ćwik i Józef Gawron wręczyli starostom, burmistrzom oraz wójtom promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Staraniem burmistrz Bobowej, z budżetu Państwa do naszego lokalnego samorządu trafi dodatkowe 280 tysięcy złotych.

Kwota ta pozwoli na wykonanie remontu i odbudowy czterech dróg. Miasto i gmina Bobowa znalazła się wśród 104 jednostek samorządu terytorialnego.

– Wniosek został złożony na odbudowę 5 dróg na terenie naszej gminy, które spełniały wymogi formalne, były wpisane do protokołów strat – mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. – Gmina otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 280 tysięcy złotych na cztery drogi. Jedna droga nie będzie wykonana w ramach tych środków, jednak mam nadzieje, że w kolejnym rozdaniu uda się ją zakwalifikować. Była to droga Brzana-Zagórze. Natomiast cztery drogi, na które otrzymaliśmy fundusze zostaną wykonane do 15 września br. Dajemy lekko wydłużony termin, ponieważ będą jeszcze realizowane inwestycje drogowe z funduszu sołeckiego oraz naszego gminnego. Nie chcemy również wprowadzać chaosu z samymi pracami wykonawców, bowiem na pewno będą jakieś utrudnienia związane z przejezdnością. W Bobowej remonty obejmą ulice Wspólną i Grochowską, w Jankowej wykonamy prace przy drodze tzw. „Cegielnia”, gdzie już dosyć długo mieszkańcy oczekują na jej odbudowę. Ostatnią drogą objętą promesą będzie „Brzana-Pławienka”. Jesteśmy zobowiązani do tej kwoty dołożyć 20% udziału własnego jednakże oczekiwania i dobro mieszkańców są dla nas najważniejsze.

Kompetencje w zakresie zawierania umów dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej zostały przekazane wojewodom w 2011 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy