Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jednostki OSP Gminy Bobowa zyskają system selektywnego alarmowania

Autor: Mateusz Książkiewicz
Część środków z budżetu województwa małopolskiego przeznaczona na realizację programu Bezpieczna Małopolska 2016 trafi do bobowskich jednostek OSP, które przyznaną dotację przeznaczą na zakup systemu selektywnego alarmowania. 

W bieżącym toku na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie przeznaczone blisko 800 tysięcy złotych. Do drugiej edycji konkursu wpłynęło 78 wniosków z czego tylko jeden nie spełniał warunków. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej strażakom-ochotnikom z 56 gmin, a przekazane środki pozwolą na zakup m.in. 28 systemów selektywnego alarmowania, 8 pomp szlamowych, 9 agregatów prądotwórczych, 14 pilarek ratowniczych, 2mierników jednogazowych, 6 defibrylatorów, 248 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych oraz radiotelefonów podhełmowych, aparatu powietrznego, lokalizatorów i nadajników GPS oraz motopomp pożarniczych. Jednostki OSP współpracujące z psami otrzymają też środki na szkolenie psów i ich opiekunów.

Gmina Bobowa otrzymała największą dotację spośród wnioskujących z powiatu gorlickiego – kwotę 21 771zł. Gmina Lipinki otrzymała 17 650zł a Gorlice tylko 6300zł. Przypomnijmy w ramach I edycji pomoc finansową – ponad 450 tys. zł otrzymało w sumie 49 gmin.

– Czekaliśmy na tego typu dofinansowanie już od kilku lat aby móc zainstalować selektywne alarmowanie we wszystkich strażnicach położonych na terenie naszej gminy – mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. Ma to bowiem bardzo duże znaczenie ze względu na szybkość dotarcia informacji o zdarzeniu i ostrzeżenia o zagrożeniu. Staraniem druhów strażaków, zarządu gminnego oraz naszego samorządu było wypracowanie konsensusu, który polegał na tym by w jednym roku zainstalować we wszystkich miejscowościach wspominany system. Po pierwsze po prawi on szybkość reakcji od momentu zdarzenia do przekazania informacji, dotychczas oficer dyżurny musiał wysłać smsy, a to nie zawsze było skuteczne, w tym wypadku syrena zawyje automatycznie. Po drugie równie ważna sprawa to częściowe wyrównanie wyposażenia tych jednostek, które są poza Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym. Inwestycją tą chcemy te jednostki docenić i spowodować, że ich druhowie będą mogli równie szybko reagować oraz podjąć akcję ratowniczą jak ich koledzy należący do KSRG. Kwota jaką przekazało nam województwo małopolskie jest znaczącym udziałem, dodatkowo wszystkie jednostki posiadają swoje środki jakie przekazujemy co roku w ramach budżetu gminy. W tym roku wszystkie te pieniądze przekazane Ochotniczym Strażom Pożarnym, oprócz środków na pokrycie działalności bieżącej zostaną przeznaczone na instalacje selektywnego systemu wywoływania. To bardzo ważna i istotna dla mieszkańców naszej gminy inwestycja, dzięki niej będziemy mogli się czuć bezpieczniej.  Wydatki na funkcjonowanie OSP, komisariatu policji ale również budowa chodników, remonty dróg i poprawa infrastruktury to wszystko składa się na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Nie wiemy jaki będzie ostateczny koszt, bowiem będziemy chcieli zainstalować urządzenia takiej klasy, które pozwolą skutecznie działać i funkcjonować.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, instalacja systemu w jednostkach gminy Bobowa, będących poza KSRG zakończy się za kilka tygodni.

fot. ilustracyjna (remiza OSP Stróżna)

m1-IMG_9476

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy