Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Nowe władze Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrane. Tarasek wiceprezesem!

Autor: Mateusz Książkiewicz
Minionej soboty (tj. 12 listopada br.) w Zajeździe na Wzgórzu w Moszczenicy odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, którego celem było podsumowanie kadencji 2011-2016 oraz wybór nowych władz. Ponownie wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego został dh Tomasz Tarasek, zaś członkiem zarządu dh Jan Juruś.

Wydarzenie rozpoczęło odśpiewanie hymnu Związku OSP oraz modlitwa, której przewodniczył Małopolski Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig. Głos jako pierwszy zabrał ustępujący prezes dh Krzysztof Kosiba, który przybliżył krótko największe osiągnięcia:
– Składając na dzisiejszym zjeździe sprawozdanie za okres ostatniej kadencji 2011-2016, muszę stwierdzić że była to kadencja obfitująca w szereg przedsięwzięć, które pozwoliły promować gorlickie pożarnictwo na arenie województwa i kraju. Była to pracowita kadencja pod względem organizacji imprez, wydarzeń o charakterze powiatowym a nawet wojewódzkim. W tym czasie udało się doposażyć jednostki OSP z powiatu gorlickiego w aż cztery fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze a także wymienić na nowsze modele 110 samochodów. Monografia Strażacy Ziemi Gorlickiej, którą udało się wydać to zlepek gorlickiego ochotniczego i zawodowego pożarnictwa. Na blisko 400-stronach została utrwalona pamięć o założycielach jednostek, ich dokonaniach w zakresie budowy strażnic oraz historii najnowszej. Medal Zasłużony dla Ziemi Gorlickiej to jedyne tego typu odznaczenie cywilne w południowej Polsce nadawane przez struktury oddziału powiatowego ZOSP, które służy uhonorowaniu osób wybitnie zasłużonych dla rozwoju pożarnictwa w powiecie gorlickim. 

Następnie prezes Kosiba powitał przybyłych delegatów, przedstawicieli do Zarządu oraz gości, m.in.:
– Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Teresę Tiszbierek
– Członka Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Dyrektora ZW OW ZOSP RP w Krakowie dh Kazimierza Sadego
– Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa dh Łukasza Smółkę
– Wiceprezesa ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Kazimierza Czyrnek
– Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie bryg. Stanisława Nowaka
– Członka ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusza Stukusa
– Przewodniczącgo Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP dh Jerzego Obstarczyka
– Sekretarza Sądu Honorowego OW ZOSP RP w Krakowie dh Przemysława Wszołka
– Główną Księgową OW ZOSP RP w Krakowie dh Krystynę Brzyk wraz z pracownikami biura
– Małopolskiego Kapelana Strażaków ks. mł. bryg. Władysława Kuliga
– Przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kochana
– Starostę Gorlickiego Pana Karola Górskiego
– Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego dh Jana Przybylskiego
– Powiatowego Kapelana Strażaków ks. Stanisława Porębskiego
– Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach mł. bryg. Bohdana Białonia
– Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorlicach na czele z Panią Marią Gubała
– Gminnego Kapelana Strażaków ks. dh Krzysztofa Jarmułę

Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali jednogłośnie dh Przemysława Wszołka. Spośród bobowskiej społeczności druhów, nowy zarząd wybierało trzech delegatów byli to: dh Jarosław Wiatr, dh. Sylwia Mucha oraz dh Stanisław Ligęza. Już podczas zjazdu gminnego ZOSP gminy Bobowa wyłoniono przedstawicieli do zarządu powiatowego: dh Tomasza Taraska oraz dh Jana Jurusia. Nasi druhowie podczas zjazdu powiatowego zajmowali ważne funkcje w utworzonych na czas wyborów komisjach: dh Wiatr był przewodniczącym Komisji Wyborczej, dh Ligęza brał udział w pracach Komisji Skrutacyjnej natomiast druhna Mucha w Komisji Uchwał i Wniosków. Co ważne, dh Sylwia Mucha została sekretarzem Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP.

Zgodnie z wolą delegatów nowy ukonstytuowany Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, prezentuje się następująco:
Prezes – dh Krzysztof Kosiba
Wiceprezes – dh Eugeniusz Stukus
Wiceprezes – dh Tomasz Tarasek
Wiceprezes – dh Bogusław Łukaszyk
Sekretarz – dh Przemysław Wszołek
Skarbnik – dh Marcin Kruczek
Członek Prezydium – dh Tadeusz Górski
Członek Prezydium – dh Stanisław Bara
Członek Prezydium – dh Paweł Baranowski
Członek Prezydium – mł. bryg. Bohdan Białoń
Członek Zarządu – dh Andrzej Czeluśniak
Członek Zarządu – dh Jan Juruś
Członek Zarządu – dh Kazimierz Krok
Członek Zarządu – dh Jacek Przepióra
Członek Zarządu – dh Florian Przybycień
Członek Zarządu – dh Dymitr Rydzanicz
Członek Zarządu – dh Andrzej Tylawski
Członek Zarządu – dh Andrzej Wędrychowicz
Członek Zarządu – dh Mirosław Wędrychowicz

Przedstawicielami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrani zostali dh Krzysztof Kosiba (gm. Lipinki) oraz dh Przemysław Wszołek (gm. Moszczenica). Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrano zaś dh Krzysztofa Kosibę (gm. Lipinki), dh Przemysława Wszołka (gm. Moszczenica), dh Eugeniusza Stukusa (gm. Biecz), dh Marka Olesia (gm. Uście Gorlickie).

IV Zjazd OP ZOSP RP w Gorlicach stał się doskonałą okazją do uhonorowania osób, które w ubiegłej kadencji a także na przestrzeni wielu wcześniejszych lat swoją postawą dali przykład zaangażowania i poświęcenia w rozwój ochotniczego pożarnictwa oraz funkcjonowania poszczególnych ogniw ZOSP RP.
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w uchwałą nr 203/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dh Tadeuszowi Górskiemu.
Prezydium ZOW ZOSP RP uchwałą nr 14/2016 z dnia 12 września 2016 roku nadało Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla dh Małgorzaty Małuch, dh Kazimierza Krok, dh Ryszarda Guzik.
Prezydium ZOW ZOSP RP uchwałą nr 14/2016 z dnia 12 września 2016 roku nadało Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla dh Jana Morańdy, dh Marka Olesia, dh Przemysława Wszołka oraz dh Jacka Przepióry.
Prezydium ZOW ZOSP RP uchwałą nr 14/2016 z dnia 12 września 2016 roku nadało Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla dh Janusza Gubernata.
Kapituła Medalu „Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej” uchwałą nr III/2016 z dnia 20 października 2016 roku nadała Medal Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej dla dh Krystyny Brzyk, dh Łukasza Smółki, dh Mariana Uszko, dh Jerzego Wałęgi, dh Wacława Ligęzy, dh Dymitra Rydzanicza, dh Tomasza Taraska, dh Andrzeja Czeluśniaka, dh Andrzeja Tylawskiego, dh Jana Juruś, dh Floriana Przybycień, dh Eugeniusza Dziurnego, dh Włodzimierza Muchy, dh Ludwika Mrukowicza, dh Stanisława Bary oraz dh Eugeniusza Stukusa.

– Jestem zadowolony z tak dokonanego wyboru, gdyż jest to docenienie mojej pracy w zarządzie powiatowym ubiegłej kadencji – mówi dh Tomasz Tarasek, wybrany na wiceprezesa ZOP ZOSP RP, a jednocześnie jednego z 9 osobowego prezydium. – Cieszę się, że będę mógł dalej służyć pożarnictwu nie tylko w gminie Bobowa ale także całej ziemi gorlickiej.

Jak zdradza nam wiceprezes Tarasek, podczas zjazdu pojawił się zamysł aby usprawnić działania zarządu, dlatego zostało wybranych trzech wiceprezesów. Każdy z nich miałby mieć pod opieką trzy gminy. Pod opieką Taraska znaleźć się ma gmina Bobowa, Łużna i Moszczenica.

fot. Krzysztof Gryzło

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy