Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Poniedziałek, 21 czerwca 2021
PWSZ oferta edukacyjna

Złóż wniosek na dożywianie dzieci

18.11.2016 || Kategorie: Edukacja, Gmina Bobowa, Komunikaty || Autor: Mateusz Książkiewicz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania dożywiania dzieci w szkole na okres od stycznia do czerwca 2017r. kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 21 listopada 2016r. do 13 grudnia 2016 r.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój Nr 2. Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

UWAGA!

  • Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie
  • Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń przyznanych w ramach Programu „Rodzina 500 +”

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole:

  • Dowód osobisty wnioskodawcy (rodzica)
  • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz decyzje o formie opodatkowania
  • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/ emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za IV kwartał 2016 r.
  • Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
  • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy