Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Jaka przyszłość szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Bobowej?

Autor: Mateusz Książkiewicz
Z inicjatywy dyrektorów obydwu bobowskich szkół ponadgimnazjalnych w budynku Urzędu Gminy odbyła się konferencja pod hasłem „Przyszłość szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Bobowej”.

Początkiem grudnia na zaproszenie burmistrza przybyli na spotkanie wszyscy dyrektorzy gimnazjów i szkół podstawowych w gminie Bobowa, radny Rady Powiatu Gorlickiego Adam Urbanek oraz przedstawiciele ZSO i ZSZ w Bobowej.

Głównym celem konferencji była próba znalezienia odpowiedzi na pytania – dlaczego dość duża grupa absolwentów gimnazjów w gminie Bobowa wybiera szkoły ponadgimnazjalne w małych, sąsiednich miejscowościach, mimo iż poszukiwany zawód czy profil liceum ogólnokształcącego jest prowadzony w Bobowej oraz co należy czynić, aby zmienić ten stan rzeczy?

O ile można zrozumieć wybór szkoły średniej w dużym mieście, o tyle trudno zrozumieć taką decyzję, jeżeli dotyczy ona miejscowości w niczym nieodbiegającej od bobowskiej rzeczywistości.

W czasie spotkania przedstawiono prezentację obecnego stanu placówek, ich potencjału edukacyjnego i aktualnej oferty kształcenia. Przedstawiono również wyniki zdawalności matur i egzaminów zawodowych, które kształtują się na wysokim poziomie, często osiągając wynik 100%. To najlepsza rekomendacja dla poziomu tych szkół i bardzo dobry efekt pracy nauczycieli, często z uczniem przychodzącym z nieco słabszymi wynikami z gimnazjum. Jednoznacznie stwierdzono również, że szkoły nasze kształcą w sprawdzonych i potrzebnych zawodach, nie uciekając się do niewiele dających, lecz chwytliwe marketingowo przedstawianych, oferowanych tu i ówdzie kierunków.

Zebrani zgodzili się, że wybór miejsca nauki poza Bobową, a tym samym konieczność dojeżdżania wiąże się z wieloma utrudnieniami i zagrożeniami dla uczniów.  Nie od dziś wiadomo, że duże środowisko obcego miasta jest dodatkowym wyzwaniem i źródłem wielu niebezpieczeństw dla niedoświadczonego i nieukształtowanego jeszcze młodego człowieka.

Fakt istnienia szkół ponadgimnazjalnych w Bobowej zdecydowanie podnosi prestiż miasta i daje wymierne korzyści w sferze kulturalnej, społecznej, a także – co podkreślano – przynosi policzalne dochody do lokalnego budżetu i działających tutaj różnych podmiotów gospodarczych. Nie bez znaczenia jest fakt, że planowana reforma oświaty zdecydowanie zwiększy znaczenie szkół średnich, także w aspekcie dodatkowych miejsc pracy. Burmistrz Wacław Ligęza zapewnił, że szkoły ponadgimnazjalne są bardzo ważne dla lokalnego samorządu, mimo iż organem prowadzącym dla nich jest Powiat Gorlicki.

Należy zatem, w imię dobrze pojętego lokalnego patriotyzmu,  promować naukę w miejscu zamieszkania i tworzyć dobrą aurę wokół funkcjonujących tutaj szkół. Rodzice uczniów mogą i powinni pozytywnie wpływać na wybory własnych dzieci, pogłębiając w ten sposób ich więź z domem rodzinnym i lokalnym środowiskiem. Ogromnym wsparciem w tej kwestii będzie z pewnością pozytywne nastawienie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów  inicjujących lokalne wybory swoich podopiecznych.

W trakcie konferencji przedstawiono również działania wdrażane przez obydwie placówki w celu poprawy ich atrakcyjności i efektywności kształcenia przyszłych uczniów.  Zaprezentowano  szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, możliwości odbywania praktyk zawodowych w kraju i za granicą, a także dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Ogromnym atutem jest nauka na jedną zmianę, co w wielu okolicznych szkołach niestety nie jest normą. Nauka we własnym miejscu zamieszkania jest swoistym wyróżnieniem i wymierną oszczędnością czasu i pieniędzy. Daje zdecydowanie większe możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach aktywności kulturalnej, sportowej czy towarzyskiej.

W najbliższym czasie przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych spotkają się z gimnazjalistami oraz ich rodzicami, aby wyczerpująco przedstawić aktualną ofertę, rozwiać nurtujące zainteresowanych wątpliwości i zachęcić ich do kontynuowania nauki w bobowskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Wirtualny przewodnik po Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej:

Poniżej materiały promocyjne szkół.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy