Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Dwa miliony złotych na prace konserwatorskie przy bobowskich kościołach

Autor: Duda Justyna
Końcem grudnia rozstrzygnięto konkurs wniosków o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na remont i restaurację zabytków położonych na terenie województwa Małopolskiego. Projekt Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej uzyskał dofinansowanie w kwocie 2,05mln złotych i był jednym z 44 wniosków, które ubiegały się o fundusze.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego środki przyznano na 17 z 44 projektów. Kwota jaką samorząd wojewódzki zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie z RPO to prawie 24 mln złotych. Bobowski projekt, który został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie nosi tytuł: “Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich”

Założenia projektu szczegółowo tłumaczy Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej: – Nasze starania trwały w tej kwestii od wielu lat, ponieważ najpierw należało wykonać stosowną dokumentację techniczną, budowlaną i uzyskać pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wcześniej podejmowaliśmy starania do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie doszliśmy do finału, ale niestety dofinansowania nie udało się ostatecznie uzyskać. Teraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 100 000 zł. Cała inwestycja będzie realizowana na poziomie około 2900 000 zł.

W kościele św. Zofii zostaną wykonane kompleksowe prace związane z renowacją głównego ołtarza i ołtarzy bocznych. Renowacji zostanie poddana kamienna posadzka ułożona w wyjątkowy sposób, przez co wymaga pracy specjalistów, którzy zrobią izolację zarówno podłogi jak i murów wewnętrznych. Będzie również zrobiona renowacja chóru, w tym również organów, które są w złym stanie. Prace obejmą również ławy, zakrystię oraz drogi procesyjne tak aby wszystkie uroczystości odpowiednio realizować. Kościół otrzyma odpowiednią izolację oraz wentylację. Są to najważniejsze prace, dzięki którym kościół będzie mógł służyć celom sakralnym. Zakończenie prac planowane jest na maj 2018 roku. Na przyszłość pozostanie murów zewnętrznych kościoła, które będą kamienne. Będzie to praca bardzo misterna, do zrealizowania z następnych funduszy.

Wiele prac w kościele św. Zofii zostało wykonanych przed tym dofinansowaniem. Jest to pokrycie dachowe i sama konstrukcja dachu. Poprawiono tynki w całym kościele, wymieniono instalację elektryczna, jak również wykonano odgrzybienie wraz z likwidacją insektów.

Pozostałą częścią projektu będą prace w kościele pw. Wszystkich Świętych. W ramach otrzymanych środków wykonana zostanie głównie izolacja fundamentów z odprowadzeniem wody. Zbite zostaną wszystkie tynki zewnętrzne, ponieważ zostały one kiedyś zrobione z zaprawy cementowej i bardzo źle działają na mury kościelne zatrzymują wilgoć. Podobnie się stanie z tynkami wewnętrznymi. Wszystko zostanie dokładnie osuszone i doprowadzone do odpowiedniego stanu. Później zarówno tynki wewnętrzne jak i zewnętrzne zostaną odnowione, zastosowanie znajdzie tutaj odpowiednia masa, dzięki której mury będą mogły oddychać. Prace dotyczyć będą również kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, gdzie obecnie pojawiają się różne pleśnie, a nowa wentylacja powinna temu zapobiec.  Podobnie jak przy kościele św. Zofii tak i w przypadku kościoła pw. Wszystkich Świętych, kompleksowej renowacji zostanie poddany mur wokół nekropolii. Zostanie on zmodernizowany, odwodniony, zostanie zmienione jego pokrycie, będzie to kosztowna część tych prac. Zakończenie prac w kościele Wszystkich Świętych jest planowane na drugą połowę 2019 r.

Bardzo sobie cenię współpracę z obecnym księdzem proboszczem jak również i poprzednim, który dał nam przyzwolenie na prowadzenie tych prac. Chciałbym również bardzo podziękować parafianom, którzy składają ofiary na udział własny w wysokości 800 000 zł. Zaplanowane prace pozwolą na doprowadzenie obydwu kościołów do dobrego stanu technicznego, co należy odczytać jako nasz wspólny sukces, ponieważ nie były to łatwe do pozyskania środki. 

Dbamy o dziedzictwo kulturowe regionu i wspieramy ochronę małopolskich zabytków na wiele sposobów. Poza dotacjami przyznawanymi z unijnych funduszy Województwo Małopolskie przekazuje dotacje na remont i renowację zabytkowych obiektów m.in. poprzez konkursy Ochrona zabytków Małopolski czy Kapliczka – dodaje Leszek Zegzda członek Zarządu Województwa.

Zgodnie z założeniami konkursu, wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach mogło wynieść maksymalnie 3mln, i stanowić maksymalnie 75% kosztów całego zadania. Inwestycje nie muszą być realizowane w samym obiekcie ale także dotyczyć prac w jego otoczeniu, poprawiając jakość małe architektury, oświetlenia czy też informacji o zabytku. Wnioski mogły składać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, jednostki naukowe czy przedsiębiorcy.

W naszym sąsiedztwie, środki z tego samego konkursu otrzymali m.in.:
– Gmina Korzenna na projekt “Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej”  (kwota 2,10 mln zł)
– Gmina Lipinki na projekt “Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lipinkach” (kwota 494 tys. zł)
– Miasto Gorlice na projekt Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach (kwota 2,22mln zł)

fot. ilustracyjne (kościoły w Bobowej: pw. Wszystkich Świętych oraz pw. Św. Zofii)

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy