Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Autor: Duda Justyna
System eWUŚ nie potwierdza twojego prawa do świadczeń? Posiadasz potencjalne prawo do nich, ale nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia społecznego? Od 12 stycznia mimo tych przeszkód będziesz mógł skorzystać z opieki zdrowotnej.

Do tej pory dzieci, które ukończyły 18 lat, jeżeli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoich rodziców jako członkowie rodziny, traciły prawo do świadczeń. Problem dotyczył również studentów, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, ale po rozwiązaniu umowy nie zdawali sobie sprawy z tego, że konieczne jest ponowne ich zgłoszenie. Z powodu niedopełnienia tych formalności jedni i drudzy byli traktowani jako osoby niemające prawa do świadczeń chociaż spełniali przesłanki do objęcia ich ubezpieczeniem.

Sytuację tę zmieniają przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2173).

Od 12 stycznia 2017 r. pacjenci będą mogli uzyskać nieodpłatną poradę lekarską oraz podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją POZ po złożeniu oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Koszty w tym przypadku pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli dana osoba wcześniej spełniała przesłanki do objęcia ubezpieczeniem jako członek rodziny. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to rozwiązanie, które będzie stosowane w przypadku korzystania ze wszystkich rodzajów świadczeń, nie tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Składane oświadczenia będą podlegać weryfikacji. Jeżeli wykaże ona, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym mu prawie do opieki zdrowotnej, pomimo, że takiego prawa nie posiadał i nie dokonał przy tym zgłoszenia wstecznego do ubezpieczenia, będzie musiał zwrócić NFZ koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres POZ. Lekarze POZ nie będą ponosili żadnych konsekwencji związanych z realizacją wypisanych recept.

Jest to początek reform przeprowadzanych przez ministra zdrowia, które mają na celu zagwarantowanie wszystkim polskim obywatelom mieszkającym legalnie w kraju dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzane zmiany nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń i nie przewidują żadnych w tym zakresie. Pacjenci mogą to w dalszym ciągu robić poprzez system eWUŚ, złożenie oświadczenia lub przedstawienie dokumentu o przysługującym prawie do świadczeń.

źródło: Ministerstwo Zdrowia
fot. ilustracyjne (archiwum własne)
opieka_zdrowotna

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy