Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Bobowa, Gorlice, Sękowa, Łużna i Korzenna z wysokimi dotacjami na sieć wodno-kanalizacyjną

Autor: Mateusz Książkiewicz
Ponad 67,5 mln złotych ze środków unijnych trafi do małopolskich samorządów na realizację 46 projektów. Wśród gmin, które zakwalifikowały się do programu jest m.in. Bobowa, Korzenna (dwa projekty) oraz gmina Łużna. Wczoraj (tj. 5 lipca br.) w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu nastąpiło przekazanie umów gwarantujących dofinansowanie.

W uroczystym wręczeniu dokumentów udział wziął wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska a także radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń.

– Inwestycja w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to ciągle paląca kwestia dla wielu małopolskich samorządów – powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys. – Jak wielkie jest zainteresowanie tym tematem pokazują chociażby wyniki konkursu o unijne pieniądze z PROW na ten cel – dotacje zdobyło finalnie 46 projektów, choć starało się o nie aż 128. Cieszę się, że dzięki unijnym środkom uda się podłączyć do sieci te domy, które nie mają dostępu do bieżącej wody. W wielu gminach poprawi się też system odprowadzania ścieków, co ma kolosalne znaczenie dla ochrony środowiska i wód gruntowych

W ramach dofinansowanych projektów powstaną m.in. przepompownie, a przy domach wybudowane zostaną chociażby ekologiczne oczyszczalnie ścieków. Dodatkowo zakupione zostaną także specjalistyczne samochody do obsługi gospodarki wodno-ściekowej. Maksymalne dofinansowanie mogło wynieść 2 mln zł co ma stanowić 63,63% kosztów projektu. Wkład własny wyniesie 36,37%.

– Dzięki środkom europejskim oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego możliwa jest realizacja tych inwestycji, które na naszym terenie są najbardziej potrzebne, a zarazem – najbardziej kosztowne. Inwestycje liniowe, kanalizacyjne i wodociągowe z uwagi na spore rozproszenie budynków niosą za sobą spore wydatki finansowe – mówiła Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

– Cieszę się, że jest tak dobre zrozumienie między samorządowcami a panem marszałkiem Sorysem czy dyrektorem Brachem, myślę że wynika ono z ich korzeni – dodał Stanisław Pasoń, radny województwa małopolskiego. – To dla mnie zaszczyt być dzisiaj tutaj i przyglądać się tym dobrym sprawom, druga rzecz, że mogę się jeszcze czegoś nauczyć jako radny wojewódzki.

A co się uda zrobić dzięki prawie dwóm milionom złotych dotacji w gminie Bobowa? Na pytanie odpowiada naszemu portalowi burmistrz Bobowej Wacław Ligęza: – Przede wszystkim będzie kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tych miejscach, gdzie tej wody faktycznie brakuje i mieszkańcy o to wnioskowali. Wytypowaliśmy wstępnie trzy miejsca, które zostały ujęte w tym programie. Jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ oprócz tych dwóch milionów udało nam się wykonać montaż finansowy, wspólnie ze środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Daje nam to kwotę blisko pięć milionów złotych, a projekt będzie realizowany w czasie najbliższych dwóch lat. Będzie to zatem prawie dwa miliony z PROWu oraz pożyczka umarzalna w wysokości około 40%. Spowoduje to, że będziemy mogli wykonać znacznie większy zakres prac niż zamierzaliśmy. Zobaczymy jaka kwota zostanie zaproponowana przez wykonawców.  

Jak dowiadujemy się od włodarza Bobowej prace związane z budową linii wod-kan obejmą od granicy z Szalową w kierunku Wilczysk oraz wschodnia część Pułanek Bobowskich wraz z częścią Stróżnej, tam gdzie jest zwarta zabudowa. Na pewno to będzie kilkanaście kilometrów rozbudowy obecnej około 60-kilometrowej sieci.

Gmina Bobowa otrzymała dokładnie 1 919 814,00zł dofinansowania. W sąsiedztwie środki na zadania typu: Gospodarka Wodno-Ściekowa w ramach tego samego programu otrzymał również samorząd:
Gminy Korzenna wraz z prowadzonym przez nie Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o. – 3 857 537,00zł
Gmina Łużna – 1 002 354,00zł
Gmina Gorlice – 1 066 359,00zł
Gmina Sękowa – 1 981 268,00zł

fot. Mateusz Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy