Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Wtorek, 22 czerwca 2021
PWSZ oferta edukacyjna
Jak wybrać polisę AC?

Przed czym chroni autocasco?

27.12.2017 || Kategorie: Bezpieczeństwo, Region || Autor: Mateusz Książkiewicz

OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w Polsce. W kwestii pozostałych ubezpieczeń kierowcy mają wolną rękę. Niejednokrotnie uważają je za zbędny wydatek – oczywiście do momentu, gdy dochodzi do zdarzenia skutkującego w szkody, których polisa OC nie obejmuje zakresem ochrony.

Autocasco – w skrócie AC – należy do grona dobrowolnych ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. Ma za zadanie chronić pojazd oraz jego wyposażenie na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia bądź kradzieży. W ramach przypomnienia warto tu nadmienić, iż zakres ochrony gwarantowany przez OC jest zupełnie inny – zabezpiecza właściciela pojazdu przed pokrywaniem kosztów odszkodowań wobec osób trzecich z własnego majątku. Świadczenie wypłacane z tytułu OC nie trafia do kieszeni kierowcy, który spowodował szkody związane z ruchem posiadanego przez niego pojazdu – otrzymują je osoby poszkodowane wskutek takiego zdarzenia.

Polisa AC – zakres ochrony

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy AC różniące się zakresem ochrony, dlatego też kupując ubezpieczenie samochodu z www.ubezpieczeniaonline.pl, trzeba mieć na względzie indywidualne wymagania i preferencje. Standardowo autocasco zabezpiecza na okoliczność szkód wynikających z:

 • kolizji lub wypadku,
 • zderzenia z przedmiotami, zwierzętami oraz osobami w związku z ruchem pojazdu,
 • utraty lub zniszczenia kluczyków,
 • kradzieży pojazdu albo jego części,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • oddziaływania: żywiołów, czynników termicznych, czynników chemicznych.

Należy jednak pamiętać, iż poszczególne firmy wcale nie muszą definiować określonych pojęć w jednakowy sposób, dlatego też przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W OWU zawarty jest szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wyjaśnione jest to, co dany ubezpieczyciel rozumie przez konkretne pojęcia jak np. uszkodzenie pojazdu czy kradzież.

Ponadto w OWU wymienione są zdarzenia wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej. Na odszkodowanie z polisy AC nie ma co liczyć w przypadku m.in.:

 • szkody, która powstała z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa kierowcy,
 • szkody spowodowanej jazdą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • nieposiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu,
 • braku aktualnego badania technicznego,
 • użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • podania nieprawdziwych informacji przy zgłaszaniu szkody ubezpieczycielowi.

Od czego zależy cena autocasco?

Obecnie kierowców interesuje obecnie nie tylko to, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu OC, ale również cena polisy AC – w 2017 r. znacząco podrożały oba te ubezpieczenia, co jest głównym powodem, dla którego wielu właścicieli pojazdów mechanicznych rezygnuje z wykupienia autocasco. Jak informuje serwis wyborcza.biz, przeciętna cena polisy AC wynosi ok. 1060 zł. W 2016 r. na nabycie takiego ubezpieczenia zdecydowało się ok. 6,2 mln kierowców, co oznacza, że autocasco posiada co czwarty pojazd w Polsce.

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona od takich czynników jak:

 • wartość pojazdu – czyli wysokość sumy ubezpieczenia,
 • miejsce zameldowania właściciela pojazdu,
 • wiek właściciela,
 • marka i wiek pojazdu,
 • planowany przebiegu,
 • historia ubezpieczenia – premiowana jest bezszkodowa jazda,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • amortyzacja części,
 • wysokość wkładu własnego,
 • dodatkowe świadczenia – w pakiecie z OC czy Assistance wychodzi taniej.

Jak znaleźć najlepszą polisę AC?

Aby znaleźć korzystną dla siebie polisę AC, kierowca powinien porównać możliwie jak najwięcej ofert, mając przy tym na uwadze:

 • sumę ubezpieczenia,
 • możliwość uzyskania zniżek,
 • udział własny,
 • zwyżki naliczane m.in. za szkodową jazdę czy wiek pojazdu,
 • wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej,
 • wymogi odnośnie pojazdu,
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – wyposażenie w nie pojazdu działa na korzyść kierowcy i przyczynia się do obniżenia składki nawet o 10 proc.,
 • sposób rozliczania szkód i wypłaty odszkodowań.

Do zakupu polisy AC trzeba podejść kompleksowo – nie wolno kierować się wyłącznie wysokością składki, gdyż niska cena przekłada się na ograniczony zakres ochrony.

fot. ilustracyjne (archiwum własne)

Jak wybrać polisę AC?