Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Co chroni polisa mieszkaniowa?

Autor: Mateusz Książkiewicz
Polisa mieszkaniowa to bardzo praktyczne i korzystne wsparcie, które przyda się każdemu właścicielowi nieruchomości. Takie ubezpieczenie nie jest bardzo kosztowne i pozwala na pełne zabezpieczenie posiadanego majątku i to nie tylko samej nieruchomości, ale również tego, co się w niej znajduje.

Konstrukcja polisy mieszkaniowej

Polisa mieszkaniowa składa się z dwóch elementów. Jest to umowa główna i umowy dodatkowe. Umowa główna musi być zawarta, jeżeli klient jest zainteresowany rozszerzeniami.

Umowa główna to podstawa. Jest to ubezpieczenie murów na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych. Zapewne wielu z Państwa zastanawia się ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? Koszt tej ochrony zależny jest przede wszystkim od tego, jaką powierzchnię i jaką wartość ma ubezpieczane mieszkanie czy ubezpieczany dom. Im większa powierzchnia lub im większa wartość nieruchomości, tym wyższa będzie składka za daną polisę.

Rozszerzenia natomiast to dodatkowe opcje, które można przy tym ubezpieczeniu wykupić. Chodzi mianowicie o to, że polisa może zostać rozbudowana o dodatkowe ryzyka i dodatkowe elementy objęte ochronną, jak elementy stałe (meble kuchenne, instalacja grzewcza) i ruchomości (dywan, sofa, ubrania).

Ryzyka w umowie podstawowej

Podstawowa ochrona działa na wypadek wystąpienia m.in. pożaru i zalania. Przez zalanie rozumie się tutaj awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej, a nie przez wody gruntowe, opadowe czy powódź.

Inne ryzyka oferowane przez ubezpieczenie domu czy mieszkania to różnego rodzaju anomalie klimatyczne: huragany, uderzenia pioruna, zaleganie śniegu, grad i inne. Każde z tych zdarzeń wiąże się z osobnymi warunkami przyznawania odszkodowań, np. chcąc natomiast uzyskać wypłatę pieniędzy za szkody poczynione przez silny wiatr, trzeba otrzymać z najbliższej stacji meteorologicznej zaświadczenie, że na danym obszarze, w danym momencie panowała anomalia pogodowa.

Zazwyczaj polisa w formie podstawowej składa się z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu zdarzeń losowych. Są to tzw. ryzyka nazwane, ale ich liczbę można powiększyć wybierając ubezpieczenie w formule All Risk, czyli od wszystkich ryzyk. To pozwala na zabezpieczenie swojej nieruchomości na wypadek wszelkich zdarzeń, nawet tych, które nie zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Oprócz jednak przypadków wskazanych w wyłączeniach odpowiedzialności.

Ryzyka w rozszerzeniach

W produkcie jakim jest ubezpieczenie mieszkania ważny element stanowi ochrona ruchomości. Wyposażenie wymaga zawarcia umowy dodatkowej. W skład ruchomości domowych mogą wchodzić dzieła sztuki, biżuteria, sprzęt RTV, sprzęt AGD, wartości pieniężne, a nawet meble.

Ruchomości domowe można chronić wykupując taki właśnie pakiet obejmujący np. przepięcia i dewastację. Przepięcia to nagłe skoki sieci elektrycznej, których pojawienie się nie wynika z działania samego użytkownika. Wina może leżeć po stronie dostawcy energii lub warunków pogodowych. Przepięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu RTV lub AGD.

Dewastacja to ryzyko, które zakłada działanie osób trzecich. Chodzi przede wszystkim o zniszczenie mienia, którego dopuszczają się osoby trzecie. W takiej sytuacji dewastację można pokryć z pieniędzy z polisy.

Ryzykiem, które dotyczy ruchomości jest kradzież. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, gdy kradzież będzie związane z włamaniem (i widocznymi śladami). Ważne, by istniała jednoznaczna i bezdyskusyjna podstawa do ich wycenienia i określenia wartości skradzionych przedmiotów. Z jednej strony jest to potrzebne dla ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia. Z drugiej zaś strony będzie to potrzebne później przy ustalaniu wypłaty.

fot. materiał nadesłany

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy