Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

“Po roku tłustym przyszedł rok chudy” czyli budżet powiatu na 2018 rok okiem mieszkańca gminy Bobowa

Autor: Mateusz Książkiewicz
Znamy już szczegóły budżetu Powiatu Gorlickiego na rok 2018, poddanego pod głosowanie 28 grudnia ub.r. podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego. Za podjęciem uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na bieżący rok było 16 radnych, siedmiu natomiast wstrzymało się od głosu.
Nowy most w Jankowej na rzecze Biała Tarnowska

Dochodu budżetu Powiatu Gorlickiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości 110,4 mln zł, wydatki w wysokości 116,6 mln zł.

Dochody budżetu na 2018   rok – 110.409.875 zł w tym:
1. Dochody bieżące – 97.148.712 zł,
2. Dochody majątkowe – 13.261.163 zł

Wydatki budżetu na 2018 rok –  116.607.725 w tym:
1. Wydatki bieżące – 92.514.230 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 24.093.495 zł.
Struktura wydatków inwestycyjnych:
– drogowe – 7,8 mln zł
– geodezyjne i kartograficzne – 4,5 mln zł
– turystyka – 4,5 mln zł
– oświatowe – 3,3 mln zł
– ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami – 2,3 mln zł
– polityka i pomoc społeczna – 1,3 mln zł
– ochrona zdrowia – 0,4 mln zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok to m.in.:
– Przebudowa drogi powiatowej Ropica Górna Bartne oraz budowa mostu na tej drodze przy współpracy z Nadleśnictwem Gorlice i Gminą Sękowa
– Modernizacja drogi powiatowej Szymbark-Bystra-Szalowa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
– Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka
– Modernizacja części budynku przy ul. Michalusa 18 dla potrzeb Wydziału Komunikacji
– Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  w partnerstwie ze Związkiem Gmin – budynki DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach i PCE w Gorlicach
– Realizacja projektu geodezyjnego E-usługi w informacji przestrzennej
– Rozpoczęcie rewitalizacji budynku i otoczenia I LO w Gorlicach w ramach projektu rewitalizacji gorlickiej starówki wspólnie z Miastem Gorlice.
– Utworzenie Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach

Projekty inwestycyjno-edukacyjne tj.:
– Mój zawód mija przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSZ w Gorlicach,
– Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim w CKPiU w Gorlicach,
– Małopolska Chmura Edukacyjna – doposażenie szkół (ILO w Gorlicach, LO w Bieczu, ZSE i ZS nr 1 w Gorlicach) w sprzęt techno-dydaktyczny.

Jak sami Państwo widzą ciężko doszukać się inwestycji powiatowej na terenie gminy i miasta Bobowa. O komentarz poprosiliśmy radnych powiatowych, pochodzących z Bobowej.

– Podobnie jak pozostali członkowie z klubu Prawa i Sprawiedliwości wstrzymałem się od głosu – mówi Krzysztof Flądro, radny Powiatu Gorlickiego. – Niektóre działania zarządu jak i Pana Starosty akceptujemy ale są też sprawy, które nam się nie podobają dlatego przechyliło to szalę aby wstrzymać się od głosu. Wielokrotnie pytałem zarząd jak i starostę poprzez interpelację o most w Stróżnej (nieopodal granicy z Szalową – dop. red.), ponieważ w ubiegłym roku budżetowym było przeznaczone 150 tysięcy złotych na prace projektowe i logicznie myśląc ten most powinien znaleźć się w uchwale budżetowej na rok 2018 a tego zadania jednak nie ma. Brak też planów wobec dwóch mostów w miejscowości Brzana gdzie nie podjęte zostały nawet prace projektowe.  Kolejną sprawą jest brak inwestycji dotyczących chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy i miasta Bobowa a dokładniej odcinków Jankowa-Strożna, Jankowa, przejazd kolejowy – w kierunku nowo-wybudowanego mostu oraz przy tzw. łączniku dróg wojewódzkich w miejscowości Siedliska. Przy każdym z tych odcinków występuje zwarta zabudowa i wielu mieszkańców prosi o jak najszybsze rozpoczęcie prac. Co prawda nie ma żadnej inwestycji w ternie, ale są inwestycje w szkołach średnich, które mam nadzieje zostaną utrzymane.

Swój komentarz przekazał nam także radny Adam Urbanek, członek Zarządu Powiatu Gorlickiego: – Nic się nie zaczyna, nic się nie kończy. Cały czas zarząd powiatu myśli o kolejnych inwestycjach. Rok musimy zacząć dokończeniem inwestycji pn. budowa mostu w Jankowej – zadania, które jest już rozliczone i oddane. Pozostają prace rozbiórkowe starego mostu, wykonanie dojazdów do dróg, zabezpieczenie brzegów. Mamy na to zabezpieczone prawie 400 tysięcy złotych a prace te mają być wykonane do końca maja 2018 roku. Trzeba pamiętać, że powiat to nie tylko gmina Bobowa, musimy myśleć o wszystkich samorządach na jego terenie. W tym roku przymierzamy się do kilku bardzo dużych inwestycji, z niektórych skorzystają także pośrednio mieszkańcy gminy i miasta Bobowa. Chodzi o gruntowny remont drogi Szymbark-Bystra-Bieśnik-Szalowa-Stróżna. Do granicy z Szalową jadąc od Stróżnej mamy nową drogę, pozostały jedynie dwa mosty drewniane na które mamy już gotowe projekty. Każdy projekt jest ważny przez trzy lata, dlatego wiadomym jest, że nie będą one leżeć w szufladzie. Inne duże inwestycje na rok 2018 planowane przez powiat będą realizowane w Bieczu, Bartnym czy też w samych Gorlicach. Jeśli pojawią się środki unijne, to w budżecie pojawi się modernizacja łącznika dróg wojewódzkich w miejscowości Siedliska, a w projekcie tej drogi znajdzie się chodnik. Jeśli pozyskamy środki europejskie w 2018 roku wykonamy projekt tej drogi a w 2019 roku przystąpimy najpewniej do remontu tego docinka. Droga ta będzie wykonana w takim standardzie aby mogły nią jeździć samochody bez ograniczenia tonażowego. Należy wiedzieć, że radni powiatowi, którzy byli dotychczas w radzie zadbali o drogi powiatowej na terenie miasta i gminy Bobowa w 100%. Są wykonane nawierzchnie o wysokim standardzie na drogach w Jankowej jak i Brzanie. Gmina Bobowa jest jedyną gminą, która ma drogi powiatowe wykonane w 100%. W skali powiatu jest jeszcze 35 mostów drewnianych, w tym dwa mosty w Brzanie. Mosty te są krótkie, wyremontowane i nie ma tam problemów z przejazdem. Na dzień dzisiejszy poważniejszym problem jest most w Stróżnej, blisko granicy z Szalową. W budżecie nie jest ujęty remont mostu w Bobowej ale został on poddany ekspertyzie i jego remont również mamy w planie. Chodzi o to aby utrzymać tonaż z jakim pojazdy mogą się poruszać po tym moście. Ponadto rozważamy wymianę okien w internacie, który znajduje się w Bobowej, chodzi o okna w części pomieszczeń sypialnych. Obiekt ten służy około 25-uczniom, korzystają z niego grupy podczas różnych obozów. Nie wiemy czy to zadanie uda się zrealizować, ponieważ jeśli pojawi się kiedyś szansa na termomodernizację, o którą cały czas walczymy, wcześniejsza wymiana okien może przyczynić się do braku odpowiedniego efektu cieplnego, który musi być uzyskany aby otrzymać dofinansowanie. W planach dotyczących budżetu i samej Bobowej jest również doposażenie szkół średnich o ekrany dotykowe oraz inne niezbędne wyposażenie. Jeśli pojawią się programy unijne, o które będziemy mogli się ubiegać i wykorzystać w gminie Bobowa na pewno po nie sięgniemy. 

Być może w bieżącym budżecie powiatu na próżno szukać poważnych inwestycji dla gminy i miasta Bobowa jednak należy pamiętać, że w roku ubiegłym to właśnie na tym terenie zrealizowano jedną z największych inwestycji w historii powiatu gorlickiego – budowę mostu w Jankowej wraz z infrastrukturą o wartości około 8,5mln złotych. Po roku tłustym, przyszedł rok chudy.

fot. ilustracyjne (nowo-wybudowany most w Jankowej)

Nowy most w Jankowej na rzecze Biała Tarnowska

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy