Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Radni stracili kontrolę nad cenami wody i ścieków. Przejęła ją spółka Wody Polskie!

Autor: Mateusz Książkiewicz
Z nowym rokiem, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowa instytucja powołana przez Sejm RP, ma zapewnić sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi. Wśród wielu kompetencji jakie dostała od ustawodawcy jest m.in. zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki.

Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W kompetencji nowej instytucji będzie opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf a także rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy odbiorcami usług, a przedsiębiorcami.

Jak czytamy na stronie gminy bobowa.pl funkcję regulatora cen Wody Polskie będą pełnić od czerwca 2018 roku.

Dopóki nie zostanie powołany prezes nowego podmiotu, funkcję tą zgodnie z Prawem wodnym pełni wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Prezes ma zostać powołany w ciągu sześciu miesięcy. Jak uspokaja wiceminister Gajda: – Ceny wody nie wzrosną, ceny ścieków też nie wzrosną – przez dwa lata są zagwarantowane w ustawie Prawo wodne.

fot. ilustracyjne (archiwum własne)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy