Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Czwartek, 28 października 2021

Czy OSP Bobowa jest gotowa do wyjazdu? Komenda Powiatowa przeprowadziła kontrolę

14.12.2018 || Kategorie: Bobowa, Straż pożarna || Autor: Mateusz Książkiewicz

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ocenie inspekcji gotowości operacyjnej, która została przeprowadzona w dniu 12 grudnia br. przez zespół kontrolny z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach. O szczegóły tego co zostało poddane kontroli poprosiliśmy Komendanta Powiatowego bryg. Krzysztofa Gładysza.

W minioną środę około godziny 12 otrzymaliśmy poprzez funkcję wiadomości w serwisie społecznościowym Facebook informację o syrenie alarmowej w OSP Bobowa. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach poinformował nas, że powodem alarmu jest inspekcja gotowości bojowej.

Kontrolę inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzili:
– mł.bryg. Andrzej Czeluśniak (przewodniczący)
– mł.bryg. Piotr Migacz (członek)

– Inspekcje gotowości operacyjnej są przeprowadzane na podstawie Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – powiedział naszemu portalowi bryg. Krzysztof Gładysz, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach. – Termin IGO jest ustalony harmonogramem zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach. Dla jednostek OSP z KSRG IGO przeprowadza się corocznie.

W trakcie IGO OSP Bobowa skontrolowano:
– czas wyjazdu jednostki,
– gotowość operacyjną druhów OSP (wyszkolenie, badania lekarskie, kwalifikacje),
– wyposażenie jednostki w umundurowanie i sprzęt ochrony osobistej,
– gotowość użycia sprzętu i pojazdów,
– dokumentację operacyjną,
– wiedze druhów OSP,
– sprawność jednostki w trakcie ćwiczenia praktycznego,

– Po zsumowaniu wyników poszczególnych kontrolowanych punktów, jednostka OSP Bobowa uzyskała ocenę pozytywną – dodał Gładysz.

fot. J.Kieroński