Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Ponad 3,4 mln złotych dofinansowania trafiło do Gminy Bobowa na aktywizację seniorów!

Autor: Mateusz Książkiewicz
Wczoraj, 5 lutego br. (tj. środa) w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości miało miejsce oficjalne przekazanie listów intencyjnych potwierdzających przyznanie dofinansowania do projektów obejmujących wsparcie usług opiekuńczych. Gmina Bobowa na utworzenie oraz działalność Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych otrzymała 3 434 734,69 złotych dofinansowania.

Całkowita wartość projektu o nazwie Aktywny Senior to 3 704 524,69zł. Wkład własny blisko 270 tys. złotych zostanie pokryty z gminnego budżetu.

W uroczystości przekazania listów udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki. Gminę i Miasto Bobowa reprezentował burmistrz Wacław Ligęza.

– Dzięki przyznaniu dofinansowania możliwe będzie utworzenie i sfinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych na terenie Gminy Bobowa dla 45 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia – pisze gmino-miejski portal nasza bobowa.pl. Placówka świadczyła będzie usługi stacjonarne dla osób niesamodzielnych jak również w miejscu zamieszkania tych osób. Działanie Ośrodka ukierunkowane jest na wsparcie umożliwiające osobom niesamodzielnym jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku własnego miejsca zamieszkania oraz udzielenie możliwie najszerszego i kompleksowego wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach Ośrodka prowadzone będą usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, aktywizująco – usprawniające oraz wspomagające. W ramach wsparcia organizowane będą również wydarzenia kulturalne takie jak organizacja świąt, wycieczki oraz inne wspólne przedsięwzięcia.

Początkowo środków na wsparcie usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej w Małopolsce z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 było znacznie mniej. Decyzję o zwiększeniu puli o blisko 79 mln złotych podjął Zarząd Województwa Małopolskiego.

– Dzięki temu wsparcie otrzyma dodatkowo 35 projektów i przełoży się to na konkretne działania w całym naszym regionie – podkreślał wicemarszałek Łukasz Smółka.

O korzyściach wynikających z realizacji wybranych do dofinansowania projektów dla Małopolan mówiła natomiast Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego: – Dzięki zwiększeniu środków na projekty dotyczące wsparcia usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej dofinansowanych zostanie: 11 centrów wsparcia opiekunów nieformalnych, 22 placówki zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób starszych w dziennych domach dla osób starszych i 6 ośrodków interwencji kryzysowej.

Projekt pn. Aktywny Senior będzie realizowany w Gminie Bobowa w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłoszono aż 8 naborów, które miały na celu wsparcie usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego wyłoniono łącznie 96 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 243 mln zł. Dzięki tym środkom: utworzonych zostanie 20 nowych Centrów Wsparcia Opiekunów, wspartych zostanie 6 istniejących, powstanie 60 nowych Dziennych Domów Opieki i wspartych zostanie 11 istniejących, a także zostaną utworzone 3 nowe Ośrodki Interwencji Kryzysowej wraz ze wsparciem 8 istniejących.

fot. M.Książkiewicz

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy