Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Czym się różni kliniec od tłucznia?

Autor: Mateusz Książkiewicz

Kliniec i tłuczeń należą do najpopularniejszych kruszyw, wykorzystywanych w różnych celach. Warto wyjaśnić, na czym polega różnica między nimi. Aby było to możliwe, musimy najpierw przybliżyć kwestię tego, czym w ogóle jest kruszywo. Poniżej zawarliśmy najważniejsze informacje na temat kruszywa, w tym klińca i tłucznia, dokonując porównania tych dwóch typów materiałów sypkich.

Co to jest kruszywo?

Najprościej rzecz ujmując, kruszywo to po prostu materiał sypki, wykorzystywany w branży budowlanej. Najczęściej składa się z różnorodnych cząsteczek mineralnych lub organicznych. Niemniej jednak wyróżnia się też kruszywo sztuczne, czyli syntetyzowane chemicznie. Kruszywo przyjmuje różnorodne frakcje, czyli wymiary pojedynczych cząsteczek. Frakcję określa się często również jako uziarnienie. Im większe uziarnienie, tym większe wymiary pojedynczych cząsteczek.

Jak widać, kruszywo można podzielić ze względu na różne kryteria. Najczęściej stosuje się podział ze względu na sposób powstania kruszywa. Wyróżniamy kruszywa żwirowo-piaskowe, czyli powstające w zasadzie naturalnie na bazie piasku i żwiru. Natomiast kliniec i tłuczeń to przedstawiciele kruszyw łamanych, czyli powstających wskutek kruszenia większych cząsteczek.

Kliniec i tłuczeń, czyli kruszywa łamane

Omawiane tutaj kruszywa, czyli kliniec i tłuczeń, powstają w ten sam sposób. Na czym zatem polega różnica? Przede wszystkim dotyczy ona wielkości frakcji. Ziarna klińca mają wielkość od 4 do 31,5 mm. Przy mniejszych lub większych wymiarach nie można określić kruszywa jako kliniec. Natomiast tłuczeń to kruszywo o największej frakcji spośród wszystkich kruszyw łamanych. W tym przypadku wielkość ziarna to co najmniej 31,5 mm, ale nie więcej niż 63 mm.

Kolejna różnica dotyczy kształtu ziaren. W przypadku tłucznia zwykle mamy do czynienia z bardzo standardowymi kształtami, czyli z ciasnymi bryłami, przypominającymi romby. Natomiast kliniec to wydłużone ostrosłupy. Jeżeli chodzi o zastosowanie, w przypadku obu typów kruszywa jest podobne. Kliniec i tłuczeń wykorzystuje się podczas stawiania budynków, jako nasypy kolejowe, a także przy budowie dróg i podjazdów.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy