Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Ty decydujesz jak reagujesz!

Autor: Mateusz Książkiewicz

11 września w Kinie Kijów w Krakowie odbędzie się konferencja "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - kiedy zapala się czerwona lampka".

Od kilku lat zarówno w Polsce, jak również w województwie małopolskim rośnie liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Niestety statystyki nie oddają w pełni skali problemu, gdyż wiele osób leczy się podmiotach niepublicznych. O pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego młodych mieszkańców województwa małopolskiego świadczy wzrost zachorowań na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in. uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także wzrastający współczynnik samobójstw.

Celem konferencji “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – kiedy zapala się czerwona lampka” jest poszerzenie wiedzy rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów w zakresie tematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, możliwości jakie daje aktualny system wsparcia i leczenia oraz narzędzi służących wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci i młodzieży – mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski, który objął konferencję swoim honorowym patronatem. 

Konferencja odbędzie się 11 września 2023 roku w godz. 10:00 – 14:00 w Kinie Kijów w Krakowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Więcej informacji na temat konferencji – agenda oraz formularz do rejestracji są dostępne na stronie www.tydecydujesz.babinski.pl.

Organizatorem konferencji jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. Wydarzenie odbywa się w ramach realizacji programu „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2023/2024, który jest finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy