Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Konferencja o stratach wojennych – ZAPROSZENIE

Autor: Mateusz Książkiewicz

Konferencja naukowa pt. "Straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945" odbędzie się już jutro - tj. w piątek, 22 września o godz. 10:00 w auli głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu przy ul. Zielona 27.

Wydarzenie pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego poświęcone jest konsekwencjom II wojny światowej dla mieszkańców regionu nowosądeckiego.

Program spotkania:

Do dnia dzisiejszego Niemcy nie zawarły z traktatu pokojowego, ani żadnej innej umowy dwustronnej o uregulowaniu w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody i cierpienia wyrządzone w Polsce podczas II wojny światowej.

6 bilionów 220 mld 609 mln zł – kwota polskich roszczeń reparacyjnych oszacowana na podstawie wnikliwych badań opublikowanych w „Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

Raport o stratach wojennych zaprezentowany 1 września 2022 na Zamku Królewskim w Warszawie stał się punktem wyjścia do merytorycznych rozmów dwustronnych, które powinny doprowadzić do odpowiedniej reakcji rządu niemieckiego, służącej zarówno sprawiedliwości, jak i prawdzie historycznej.

W konsekwencji 14 września 2022 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę wzywającą rząd niemiecki do „jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej i finansowej” za wszystkie konsekwencje, jakie poniosła Polska i jej obywatele w wyniku wojny, a 3 października 2022 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało do Niemiec notę dyplomatyczną w sprawie podjęcia natychmiastowych działań mających na celu trwałe, kompleksowe, ostateczne, prawne i materialne uregulowanie kwestii skutków agresji i okupacji niemieckiej.

Raport stanowi również podstawę do obiektywnej debaty publicznej na temat zaniechania przez Niemcy rozliczenia się z Polską i narodem polskim za skutki II wojny światowej.

Sprawę uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia od Niemiec będziemy podnosić na wszystkich dostępnych forach krajowych i międzynarodowych. Takie spotkania i publiczna debata są wsparciem starań rządu i narodu polskiego dla wypłacenia należnych Polsce roszczeń przez następcę prawnego III Rzeszy Niemieckiej– Republikę Federalną Niemiec. Każda osoba represjonowana ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone w czasie II wojny światowej – powiedział Minister Arkadiusz Mularczyk, gospodarz konferencji.

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na piątkową konferencję w Wyższej Szkole Biznesu – dodaje Poseł Mularczyk.

fotografia ilustracyjna: UM Gorlice – zniszczone miasto Gorlice

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy