Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Walka z odpadami komunalnymi! Małopolska z inicjatywą dofinansowania na kompostowniki.

Autor: Kinga Gruca

Na początku Nowego 2024 Roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego gminom, zaangażowanym w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. W ramach tego programu, samorządy otrzymają niezbędne środki finansowe. Celem inicjatywy jest zmniejszenie odpadów komunalnych oraz zrealizowanie tego przedsięwzięcia najpóźniej do 30 listopada 2024 roku.

Rozpoczął się okres składania wniosków o dofinansowanie dla gmin, łączna pula wynosi 2 mln złotych! Aktualnie samorządy gminne mają obowiązek utylizacji co najmniej 35% całkowitej wagi zebranych na terenie gminy odpadów komunalnych. Planuje się, że do 2035 roku ten odsetek powinien wzrosnąć nawet do 65%.

W związku z tym, aby ograniczyć odpady komunalne wprowadzone zostały dofinansowania na kompostowniki.

-Samorządy gminne stają często przed wyzwaniem, jakim jest uzyskanie odpowiednich poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowy program wsparcia przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego wpłynie na zwiększenie udziału zagospodarowania odpadów komunalnych u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych i w efekcie przyczyni się do wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gmin- mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

-Wparcia finansowego będzie zależeć od udziału budynków jednorodzinnych w stosunku do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy i będzie wynosić: Powyżej 98,5% udziału budynków jednorodzinnych – do 50 tys. zł. Powyżej 90% do 98,5% udziału budynków jednorodzinnych – do 40 tys. zł. Do 90% udziału budynków jednorodzinnych – do 30 tys. zł.

Wnioski można składać do 9 lutego 2024 roku, na podstawie odpowiedniego formularza, ktróry należy przesłać elektronicznie, za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP.

Źródło: Małopolska.pl

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy