Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 23 października 2021

Ostatnie dni darmowego parkowania w Bobowej

22.06.2015 || Kategorie: Bobowa, Informacje, Społeczeństwo || Autor: Daniel Malski

Z dniem 1 lipca 2015 r. zacznie obowiązywać uchwała Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania.

Przypomnijmy, strefa płatnego parkowania obejmować będzie: Rynek, ul. Św. Zofii, ul. Gryfitów, ul. Bp Ludwika Łętowskiego, ul. Kolegiacka, ul. Ks. Jana Czuby, ul. Okrężna oraz plac przy „zajezdni autobusowej”.

Celem wprowadzenia systemu płatnego parkowania jest skrócenie czasu parkowania i zwiększenie rotacji pojazdów, co wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych miejsc parkingowych oraz zwiększy płynność ruchu samochodowego w Bobowej, a o to wnioskowali mieszkańcy na zebraniach.

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00.

Wysokość opłat wynosić będzie:

  • do 30 minut – 1 zł;
  • za pierwszą godzinę i kolejne godziny – po 1,50 zł.

Istnieje możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu

  • na miejscu postojowym ogólnodostępnym w strefie płatnego parkowania – 30 zł;
  • na zastrzeżonym stanowisku postojowym (koperta) – 100 zł;
  • dla osób zameldowanych na pobyt stały, bądź czasowy na obszarze obejmującym strefę płatnego parkowania oraz przylegającej do jej granic nieruchomości – 30 zł.

Opłat za postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach parkingowych nie będą ponosiły:

  • osoby niepełnosprawne legitymujących się karta parkingową kierujące pojazdem samochodowym, zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art.8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • kierujący pojazdem samochodowym, którzy przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,   zaopatrzoną w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  • kierujący pojazdem należącym do placówki, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

Opłaty za postój pobierane będą w formie biletów parkingowych przez osoby upoważnione tj. „parkingowych” . Zakupiony bilet parkingowy należy umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

Brak uiszczenia opłaty za postój będzie skutkowało naliczeniem opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł, która będzie podlegała egzekucji administracyjnej.

Wszelkich informacji udziela Pani Dorota Popiela – Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Rynek 21, /budynek Urzędu Miejskiego/ pok. nr 15., tel. 18/ 35 14 300  wew. 33.

źródło: UM Bobowa