Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Walne Zebranie OSP w Jankowej

Autor: Mateusz Książkiewicz
W sobotę, 3 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowej podczas którego podsumowano rok 2011 oraz podjęto dyskusje nt. działań jednostki w obecnym roku.

W zebraniu uczestniczyli: strażacy jednostki Jankowa na czele z prezesem Stanisławem Bulandą, komendant gminny OSP Włodzimierz Mucha, prezes gminnego zarządu OSP a jednocześnie zastępca prezesa powiatowego zarządu Tomasz Tarasek, radny Józef Zięba, który dodatkowo jest członkiem wspierającym OSP oraz burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.  Minutą ciszy uczczono druhów którzy zmarli tj. Władysława Kruczka i Łukasza Wąs.

Przewodniczącym zebrania był Stanisław Bulanda.  Podczas prezentacji sprawozdania za rok 2011 wymieniono: organizacje Dnia Strażaka, pogadanki dla Dzieci i Młodzieży, pomoc w organizacji jarmarku który odbywał się przy Festiwalu Koronki Klockowej oraz  działalność ratowniczo-szkoleniową (3 akcje gaszenia pożaru oraz 2 wyjazdy do powodzi).  Zarządowi udzielono jednogłośnego absolutorium za rok sprawozdawczy 2011.  W planach na rok 2012 jest: działanie na rzecz lokalnego środowiska; współpraca z parafią, KGW, szkołą; pomoc potrzebującym;  zbiórki szkoleniowe; ćwiczenia na obiektach oraz pozyskanie sprzętu i umundurowania.

W dyskusji która była jednym z punktów obrad, prezes OSP Stanisław Bulanda podziękował burmistrzowi za pomoc miasta w zakupie działki oraz zabezpieczenie finansowe na wykonanie projektu budowy nowej remizy. Działka pod przyszłą remizę położona jest nieopodal szkoły i została zakupiona od parafii. Strażacy wyrazili również prośbę do burmistrza o środki na nowy samochód bojowy, ponieważ obecny jest jednym z najstarszych w powiecie.

Warto podkreślić, że dzięki bezinteresownej pomocy druhów z OSP Jankowa, a w szczególności druhów Kazimierza i Andrzeja Nowaka odbywał się dowóz wody w okresie suszy i domostwa mogły pozostać bez bieżącej wody.  Na czas akcji dowożenia wody burmistrz Bobowej skierował do jednostki drugi pojazd bojowy ze Stróżnej.  Za tą godną naśladowania postawę druhów podziękowali wszyscy zebrani goście.

Burmistrz w swoim przemówieniu podziękował wszystkim strażakom za trud włożony w niesienie pomocy oraz bardzo dobrą współpracę, zwłaszcza z sołtysem Stanisławem Bulandą, radnym Józefem Ziębą oraz radnym ubiegłej kadencji Ryszardem Forczkiem.

Na koniec zebrania odznaczano druhów medalami: Bogdana Jachowicza srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz  Roberta Bogusza brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

 

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy