Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

23. sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Autor: Sabina Janus
Wczoraj o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Bobowej odbyła się 23. sesja Rady Miejskiej, w której udział wzięło 15 radnych.

Na posiedzeniu dokonano m.in. oceny obecnego stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w całej gminie. Poruszona została także jedna z ważniejszych kwestii jaką jest utworzenie w Bobowej komisariatu z całodobowymi dyżurami. Burmistrz wyszedł także z propozycją współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, która mogłaby przynieść niemałe korzyści dla naszej okolicy. Na sesji radny Tomasz Tarasek przedstawił również sprawozdanie dotyczące stanu kultury fizycznej na terenie Bobowej i podległych jej miejscowości.

W drugiej części spotkania rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011. Bardzo obszerny i wyczerpujący raport ze stanu budżetu i finansów złożyła pani Teresa Pres. Głos zabrał także radny Stanisław Tabiś przedstawiając wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza oraz radna Teresa Magiera zapoznając zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu.

Ostatecznie przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz stwierdził, iż uchwała o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wacławowi Ligęzie została podjęta jednogłośnie . W stronę burmistrza popłynęły słowa podziękowań od zebranych oraz wręczony mu został bukiet kwiatów.

– Serdecznie dziękuję wszystkim tutaj zebranym za tę owocną jak widać współpracę – podsumował Wacław Ligęza. Jest to wkład własny nas wszystkich. Bez takiego zaangażowania i mobilizacji na pewno nie udało by się nam osiągnąć tak dobrego wyniku finansowego. Myślę, że udało nam się zrobić dość dużo i będziemy się starać, aby ten rozwój naszej gminy nie ustał. Są już poczynione pewne plany i rozpoczęte działania, które na pewno będziemy chcieli zrealizować w tym roku i miejmy nadzieję, że będzie to wszystko przebiegało pomyślnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim serdecznie.

fot. Mateusz KSIĄŻKIEWICZ

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy