Zobacz również: Łużna24.pl Grybow24.pl
Bobowa24.pl http://bobowa24.pl/
imieniny Sobota, 16 października 2021

Pozory mylą, dowód nie !

21.08.2012 || Kategorie: Policja, Społeczeństwo || Autor: Mateusz Książkiewicz

Po raz kolejny przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie realizowana jest kampania profilaktyczna mająca na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu oraz jego spożywanie wśród osób nieletnich.

Coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol. W zeszłym roku podczas kampanii profilaktycznej policjanci służby prewencyjnej w całej Polsce ujawnili 15 285 osób poniżej 18 roku życia znajdujących się pod wpływem alkoholu.  Aż 2 695 z nich było również sprawcami czynów karalnych. Jest to zjawisko bardzo niepokojące zwłaszcza, że w wielu przypadkach to dorośli przyczyniają się do udostępnienia alkoholu nieletnim.

 Istotnym elementem w tej kampanii jest budowanie lokalnych koalicji na rzecz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych małoletnim. Policja jest, praktycznie w całej Polsce, jednym z  ich głównych członków. Traktujemy alkohol w rękach młodego człowieka jako szczególnie niebezpieczny czynnik kryminogenny, stąd od lat nasze zaangażowanie w działania na rzecz edukacji sprzedawców, rodziców i potencjalnych świadków sprzedaży alkoholu młodo wyglądającym klientom. Cieszy nas rosnąca świadomość społeczna w tym obszarze, ale ciągle mamy przekonanie, że można zrobić więcej i należy to czynić, stąd aktywny udział Policji w kolejnej, już czwartej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie” –mówi mł. insp.  Ryszard Garbarz, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Kampania edukacyjna „Pozory mylą, dowód nie” ukierunkowana jest przede wszystkimi  na aktywizację środowisk lokalnych. W ramach akcji, do urzędów miast i gmin oraz  gminnych komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych, dostarczane są bezpłatne materiały edukacyjno – informacyjne. Do kampanii mogą się zgłaszać samorządy z całego kraju. Gminy, które zgłoszą uczestnictwo w tegorocznej edycji, będą też mogły wziąć udział w konkursie na „Odpowiedzialną Gminę 2012 roku”.

W akcji bierze również udział TNS OBOP prowadząc badania zachowań sprzedawców wobec nieletnich kupujących alkohol. Badania prowadzone będą poprzez obserwacje Tajemniczego Klienta latem oraz jesienią tego roku w 300 punktach sprzedaży w 6 województwach.

Więcej informacji na stronie: pozorymyla.pl oraz na infolinii 0801 066 366.