Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Bednarz Budownictwo - skład budowlany Grybów, Krużlowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Segregujesz śmieci? Będziesz płacić mniej!

Autor: Łukasz Augustyn
Od 1 lipca przyszłego roku zmienią się zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.

 

W tym celu zostanie ogłoszony przetarg. Wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą punkty selektywnego zbierania odpadów. Wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę opartą na określonej przez gminę  stawce podstawowej. Za te pieniądze samorząd będzie opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę systemu. Ekologiczni będą mieli szansę zaoszczędzić – osoby segregujące śmieci poniosą mniejsze koszty z tego tytułu. Gmina  całkowicie przejmie nadzór nad odpadami i  będzie zarządzać nimi na swoim terenie. Do jej obowiązków będzie należała redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych.

Celem zmiany ustawy jest przede wszystkim objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów oraz stworzenie lepszych warunków do ich segregacji.  Rozwiązania te mają zapobiec precedensowi wyrzucania śmieci do lasów oraz palenia ich w domowych piecach, co mimo, że jest nielegalne , w dalszym ciągu stanowi problem w wielu miejscach w kraju.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) weszła w życie 1 stycznia tego roku. Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie się do realizacji nowych zadań i podjęcia stosownych uchwał w tym zakresie.

Więcej informacji na: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy