Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Internet, światłowód - Gorlice, Bobowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Projekt operatu dostępny do 7 grudnia. Koniecznie sprawdź !

Autor: Joanna Liszka
W Starostwie Powiatowym w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 w sali 104 (I piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30 wyłożony jest projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Klęczany i Bobowa.

Mieszkańcy Bobowej mogą zapoznać się z rejestrami: gruntów, budynków, lokali oraz kartotekami budynków i lokali, a także mapą ewidencyjną w terminie do 7 grudnia !

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją i uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości, dlatego zapoznanie się z tym projektem leży w interesie właścicieli nieruchomości. Niezapoznanie się z projektem operatu w podanym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Informujemy, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

fot. J. Oślizło (archiwum)

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy