Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Wyjątkowa sesja Rady Miejskiej

Autor: Mateusz Książkiewicz
W piątek o godzinie 11 odbyła się wyjątkowa bo ostatnia w tym roku XXIX sesja Rady Miejskiej w Bobowej podczas której uchwalony został budżet na rok 2013 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Bobowa.

W obradach sesji wzięli udział goście specjalni: senator Stanisław Kogut, starosta powiatu Gorlickiego Mirosław Wędrychowicz oraz dwóch radnych powiatowych Adam Urbanek i Zygmunt Fryczek, którzy zabrali głos tuż po przyjęciu przez radę porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Senator Kogut złożył wszystkim mieszkańcom, instytucjom, stowarzyszeniom oraz urzędnikom na ręce Burmistrza najserdeczniejsze życzenia z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia a także zbliżającego się Nowe Roku.  Starosta Gorlicki pogratulował natomiast burmistrzowi wszelkich inwestycji oraz dokonań, nazwał je wręcz „tygrysim skokiem” jaki wykonała Bobowa na tle innych miejscowości w ostatnim czasie. Podkreślił także że nasza gmina jako jedna z nielicznych w powiecie gorlickim posiada rewelacyjnie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym ujęto strefę ekonomiczno-gospodarzą, tereny pod strefy mieszkalne oraz infrastrukturę komunalną.  Posiada on świetne warunki do dalszego rozwoju gminy.

W następnych punktach porządku obrad było sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu między sesjami, interpelacje radnych a także zapytania i wnioski sołtysów.

Zaraz po nich odczytano opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat Budżetu Gminy Bobowa na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obie były pozytywne stąd radni jednogłośnie przyjęli zapisy uchwał.

Podjęto również uchwały w sprawach:
– zmiany w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012,
– zmiany w uchwale nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na lata 2012-2019.
– nabycia działki zajętej pod budowę komory redukcyjnej ciśnienia położonej w Siedliskach
– nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w Jankowej na rzecz dróg gminnych „Jankowa-Semla, Jankowa – Rzeki”
– nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzanej na drogę gminną „Brzana – Zagórze (szkoła)”
– zmiany uchwały stanowiącej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Warta wspomnienia jest interpelacja radnego Pawła Popardowskiego, który w imieniu pewnej grupy mieszkańców zadał pytanie: Czy konkurs na dyrektora gminnego Centrum Kultury i Promocji musiał być ogłoszony w tym terminie oraz czy nie było sposobności aby umożliwić start w konkursie obecnemu dyrektorowi Bogdanowi Krokowi, wieloletniemu działaczowi kultury, nagrodzonemu przez ministra kultury?

W odpowiedzi burmistrza Wacława Ligęzy usłyszeliśmy: „Konkurs na dyrektora CKiP Gminy Bobowa został ogłoszony zgodnie ze zmianą ustaw mówiących o organizacji placówek kultury.  Nakładają one obowiązek ogłoszenia konkursu przed upływem roku od wejścia w życie ustawy w przypadku kiedy obecny dyrektor jest zatrudniony na czas nieokreślony, co miało miejsce w przypadku dyrektora Bogdana Kroka. Nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 dlatego obecny konkurs musiał się odbyć  jeszcze w tym roku. W powoływaniu osób na stanowiska kierownicze obowiązują pewne zasady, które musimy przestrzegać i nie możemy robić odstępstw. Wszystko jest zorganizowane zgodnie z prawem. Dodatkowo było uzgodnione z radcą prawnym aby nie było żadnych wątpliwości.”

Na zakończenie sesji radni odśpiewali na stojąco kilka zwrotek kolędy Cicha Noc a także złożyli sobie nawzajem noworoczne życzenia.

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy