Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Do lekarza tylko z PESEL-em

Autor: Łukasz Augustyn
Nowy Rok i nowe zmiany… Tym razem dotkną zwłaszcza służbę zdrowia i pacjenta.

 

Od pierwszego stycznia br. korzystając z usług medycznych wystarczy mieć tylko dowód osobisty. Używany jeszcze do nie dawna druk RMUA odchodzi do lamusa. Dziś weryfikacja, czy pacjent jest uprzywilejowany do korzystania z objętego ubezpieczeniem leczenia, będzie się odbywać za pomocą numeru PESEL i znowelizowanego systemu informacji o pacjencie.

27 lipca (2012) uchwalono ustawę o zmianie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1016). Pacjenci będą sprawdzani przed każdą wizytą u lekarza za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Systemem objętych jest 90% przychodni i szpitali całego kraju. Dotychczas korzystając z usług służby zdrowia każdorazowo pacjent musiał potwierdzać prawo do bezpłatnego leczenia oraz podbijać druk RMUA lub legitymację ubezpieczeniową. Wraz z postępem techniki rośnie nadzieja ułatwienia dokumentacji oraz na lepszą ewidencję pacjentów poprzez ujednolicenie systemu w całym kraju, dzięki posługiwaniu się numerem PESEL.

Każdy korzystający z usług służby zdrowia zostanie zarejestrowany w systemie eWUŚ, co upoważni chorego do bezpłatnej opieki lekarskiej. Również wtedy zostanie pobrana od niego składka zdrowotna.

Przy podaniu PESELU placówka od razu może stwierdzić, czy choremu przysługuje bezpłatne leczenie.  Jak informuje NIZ., na miesiąc październik w całej bazie brakowało blisko 4 miliony osób płacących składki zdrowotne, którym przysługuje leczenie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zaniedbania ZUS, KRUS i MSW, ale Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że w styczniu wszystkie informacje powinny być uzupełnione.

W razie gdyby chory nie figurował w bazie, a mimo to był pewien, że przysługuje mu leczenie z racji odprowadzania składek, może być leczony po wcześniejszym wypełnieniu specjalnego orzeczenia, w którym deklaruje, że przysługuje mu świadczenie. Gdyby jego twierdzenie okazało się nieprawdziwe, chory zostanie obciążony sankcjami finansowymi za usługi lekarskie.

Jak się okazuje, do października ub. roku ośrodki służby zdrowia udzieliły świadczeń lekarskich ponad 23 tys. osób, którym one nie przysługiwały.

Kto ma prawo do korzystania z usług służby zdrowia?

Są to osoby ubezpieczone: zatrudnione na umowę o pracę lub umowę-zlecenie, emeryci i renciści, rolnicy, przedsiębiorcy, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, osoby ubezpieczone dobrowolnie, zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodzin osoby ubezpieczonej. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługuje: dzieciom, kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, osobom uprawnionym do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, które mają odpowiednią decyzję wójta (burmistrza, prezydenta). Prawo do świadczeń przysługuje również w okresie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia (np. rozwiązania umowy o pracę), 6 miesięcy od zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz 4 miesięcy od zakończenia studiów wyższych.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy