Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Gmina z dobrym budżetem na 2013 roku

Autor: Mateusz Książkiewicz
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bobowej radni przyjęli projekt budżetu na rok 2013. Jest to jedna z ważniejszych kwestii stanowiąca podstawę gospodarki finansowej gminy na cały następny rok.

Budżet gminy składa się z dochodów i wydatków. Każda gmina na podstawie ustawy o finansach publicznych samodzielnie sporządza roczny plan właśnie w postaci budżetu gminy.

Na rok 2013 planowane są dochody w kwocie 30 768 773 zł. Dochody bieżące wynoszą 30 219 229 zł, dochody majątkowe – 549 544 zł. Planowane dochody są wyższe od dochodów w 2012 roku o 507 932 zł (1,7%). Przy planowaniu dochodów uwzględniono:

Zaplanowane w budżecie wydatki to 30 301 890 zł. Wydatki bieżące wynoszą 26 138 90 zł, wydatki majątkowe – 4 163 000 zł w tym wydatki na programy, które będą finansowane z udziałem środków z UE wynoszą 189 000 zł. Planowane wydatki są niższe od wydatków w 2012 roku o 2 513 822 zł (7,67%). Przy planowaniu wydatków uwzględniono:

„Budżet jest prawidłowo skonstruowany po stronie dochodów i wydatków. Uwzględnione są w nim zadania własne i zlecone. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok przez poszczególne komisje rozpoczęło się już na początku grudnia. W budżecie zaplanowana jest kontynuacja rozpoczętych inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowej oraz bezpieczeństwa a w tym budowa chodników przy drogach wojewódzkich, modernizacja dróg gminnych oraz budowa parkingu przy centrum w Stróżnej. Budżet został przyjęty jednogłośnie.” – mówi radna Teresa Pres, przewodnicząca komisji budżetu i finansów.

 

mIMG_3008-3

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy