Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Internet, światłowód - Gorlice, Bobowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2013 roku

Autor: Mateusz Książkiewicz
We wtorek, 29 stycznia tuż po godzinie 13.30 wszyscy radni Gminy Bobowa zebrali się, by obradować na jubileuszowej XXX sesji Rady Miejskiej w Bobowej, podczas której przegłosowano projekty dziewięciu uchwał.

Obrady rozpoczął tradycyjnie przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz, który to przedstawił proponowany porządek obrad, jednogłośnie przyjęty przez radnych. Burmistrz Bobowej wygłosił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami Rady, w którym warto zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw. Po pierwsze, spotkanie z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem dotyczące m.in. planu zadań ochrony, efektywnej współpracy administracji i biznesu, rządowego programu ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły oraz narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Po wtóre, wizyta w Narodowym Centrum Kultury oraz departamentach narodowych instytucji kultury w Warszawie odnośnie dwóch złożonych wniosków/projektów – jeden dotyczący zakupu profesjonalnej sceny z nagłośnieniem, agregatu prądotwórczego oraz zestawu namiotów zabezpieczających uczestników przed deszczem, natomiast drugi obejmujący dofinansowanie Ministerstwa Kultury inscenizacji wesela żydowskiego współorganizowanego przez Urząd Miejski w Bobowej oraz aktorów Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Miejscy rajcy podjęli uchwały w sprawach:
1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok,3) zatwierdzenie planów prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2013 rok,
4) zmiany Uchwały nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statuty Gminy Bobowa,
5) przyjęcie zmian Statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej
6) wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,
7) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa do roku 2032”,
8) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013,
9) udzielenia Powiatowi Tarnowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działanie wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”

Złożono także dwie interpelacje. Pierwszą zgłosiła radna Barbara Baran – dotyczyła szkód jakie czynią bobry w Stróżnej, właściwie była to prośba do burmistrza o poparcie działań zmierzających do rozwiązania problemu. Drugą natomiast wniósł radny Józef Zięba w sprawie informacji jakie do niego dotarły, jakoby przystanek PKP Jankowa miał zostać zlikwidowany.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy