Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Pierwsze noworoczne Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP

Autor: Łukasz Augustyn
Nie cały tydzień temu, 3 stycznia b.r. w sali obrad Rady Miejskiej w Bobowej odbył się pierwszy w tym roku Zarząd Gminnego oddziału OSP RP.  Prezes zarządu Tomasz Tarasek przedstawił zebranym podsumowanie za 2012 rok oraz przedstawił plan działania na obecny.


Specjalnie na potrzeby zebrania salę przystrojono godłem Straży Pożarnej, a także figurką św. Floriana co sprzyjało uroczystej atmosferze zebrania. Gośćmi specjalnymi obrad byli: Prezes Zarządu Powiatowego dh Krzysztof Kosiba, Burmistrz Bobowej dh Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej dh Stanisław Siedlarz oraz młodszy referent OCiRK Artur Forczek.

Podczas spotkania prezes Zarządu Gminnego Tomasz Tarasek przedstawił sprawozdanie za rok ubiegły, omówił sprawy finansowe a także przygotowany plan pracy na rok 2013. Poruszył także kwestię dofinansowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych.

Zebranie było także okazją do wręczenia medali za zasługi dla pożarnictwa:

– Srebrny dla druha Stanisława Tabisia,
– Brązowy dla Piotra Rutki, jako działacza,

gratulujemy.

Na koniec spotkania druhowie oraz członkowie zarządu wyrazili podziękowania w kierunku władz gminny Bobowa dla Burmistrza, władz samorządowych za wspieranie jednostek na terenie gminy oraz strażaków ochotników w kwestiach działalności i finansowania zakupów nowych samochodów, budowy i doposażenia istniejących remiz i jednostek.

Oprócz podziękowań w kierunku władz padło też wiele dobrych słów pod adresem strażaków za ich bezinteresowną pomoc oraz zaangażowanie w sprawy działalności statutowej oraz pozastatutowej. Całe spotkanie upłynęło w atmosferze Świat Bożego Narodzenia jak zwykle w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Na zakończenie wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia noworoczne i odśpiewano kilka kolędy przy akompaniamencie akordeonu.

„ Rok 2012, był rokiem bardzo pracowitym – mówi Tomasz Tarasek, prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Bobowej, podczas przygotowywania sprawozdania za ubiegły rok uzbierało się ponad czterdzieści punktów będących różnymi wydarzeniami, akcjami itp. Rok ubiegły był bardzo obfity i wypełniony, nie tylko zarządami gminnymi które staramy się organizować systematycznie raz na dwa miesiące, gdzie omawiamy wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem straży ale również obsługujemy wszystkie zebrania które się odbywają w danych jednostkach do końca marca.

Ważną kwestią jest to, że w zebraniach tych uczestniczą:  Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta, Prezes Zarządu Gminnego, Komendant Gminny, co nie zawsze w gminach ma miejsce i w tym właśnie miejscu staramy się być by doceniać strażaków za to co robią. W zebraniach zorganizowanych w 2012 roku udział wzięło ponad 150 strażaków z terenu całej gminy, a oprócz nich przybywali na nie często dyrektorzy szkół, radni, sołtysi zdarza się że również duchowni. Może to świadczyć o tym że nasza praca, praca strażaków jest postrzegana i jesteśmy doceniani za to co robimy dla ludzi. Staramy się pomagać przy organizacji imprez które mają miejsce na terenie sołectwa czy gminy.

Organizujemy kilka razy do roku manewry strażackie na które przybywają strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, konkursy z wiedzy pożarniczej. Udało się zakupić kilka istotnych elementów wyposażenia, a nie dawno został wymieniowy samochód strażacki w Siedliskach. Aby łatwiej było finansować koszty staramy się korzystać z dopłat z firm ubezpieczeniowych oraz  MSWiA które wynoszą ok. 50 %.  Strażacy ze wszystkich jednostek uczestniczą we wszystkich uroczystościach państwowych wraz z pocztami sztandarowymi każdego oddziału.

W naszej działalności nigdy nikomu nie odmówiliśmy pomocy. Ostatnimi czasy mamy więcej wezwań powodziowych niż pożarowych i tutaj strażacy zawsze  stają na wysokości zadania. Najgorsze jest to że powódź daje w kość w godzinach nocnych, po północy. Jednak nigdy nie zdarzyło się aby strażacy nie nosili worków z piaskiem, nie zabezpieczali budynków. Mieliśmy sytuację gdzie musieliśmy sprowadzać łódź z PSP aby ewakuować ludzi, którzy znajdowali się niekiedy w wodzie po szyje.

Władze gminy na czele z Burmistrzem, Radą Miejską bardzo przychylnie patrzą na sprawy OSP. W tym roku środki na zabezpieczanie funkcjonowania Straży z budżetu gminy to 162 tyś.

W innych gminach często bywa tak ze druhowie kupują sprzęt za własne pieniądze, albo jak uzbierają trochę środków z kalendarzy lub imprez to mogą pozwolić sobie tylko na zakup jakiegoś munduru. Władze gminy od lat starają się dbać równomiernie o poszczególne jednostki w gminie.  Co roku środki dysponowane są tak aby nikt nie czuł się pokrzywdzony – dodaje prezes Tarasek.

Niebawem przedstawimy Państwu fotograficzne podsumowanie roku 2012 dla Strażaków.

źródło i fot.: ZG OSP RP Bobowa

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy