Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Radni pilnują naszych spraw

Autor: Mateusz Książkiewicz
Dziury w drogach, zaśmiecenie Bobowej i okolic, płatne parkowanie przy rynku to tylko niektóre z tematów interpelacji radnych jakie składali podczas wtorkowej XXXII sesji Rady Miejskiej w Bobowej.

Posiedzenie odbyło się 16 kwietnia a oprócz pełnego składu radnych, burmistrza, skarbnika oraz sekretarza gminnego byli obecni: radni powiatowi Adam Urbanek oraz Zygmunt Fryczek, kierownik posterunku policji w Bobowej Władysław Piecuch, dyrektor CKiP Gminy Bobowa Jadwiga Bryndal, kierownik OPS Agnieszka Wypych, a także sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych w Gminie Bobowa.

W sprawozdaniu z działalności burmistrza Wacława Ligęzy za okres między sesjami można było usłyszeć m.in. o:
– spotkaniu włodarza naszej gminy z inżynierem Jerzym Jachem ws. budowy kanalizacji oraz wodociągu. Zostały omówione wszelkie trudności natury technicznej i rozwiązania, którymi mogłaby być  budowa dodatkowych przepompowni,
– udziale burmistrza w zarządzie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, gdzie zatwierdzono pilotażowy projekt wybudowania ok. 12 przydomowych oczyszczalni ścieków,
– rozmowie z wojewodą małopolskim Jerzym Milerem w sprawie: dróg, których stan prawny będzie musiał być uregulowany, ochrony przeciwpowodziowej, cyfryzacji telewizji a także promes oraz tzw. “schetynówek”,
– pomocy udzielonej na prośbę Związku Gmin Żydowskich dotyczącej spraw formalnych w doprowadzeniu prądu do cmentarza żydowskiego,
– udziale w uroczystości Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu, które odbyło się w Wójtowej, oprócz burmistrza uczestniczył w nich przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Siedlarz a także przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP RP oraz poczty sztandarowe  OSP z Jankowej i Brzanej.

Kolejnym punktem sesji Rady Miejskiej w Bobowej były interpelacje radnych. Wśród których warto wymienić:

Jednogłośnie przegłosowano uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia “Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobowa na lata 2013-2020”,
b) uchwalenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za rok 2012,
c) zmian w budżecie Gminy na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012r,
d) zmian w uchwale nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18.03.2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa
e) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok,
f) przejęcie od Województwa Małopolskiego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku 500metrów, Jankowa-Wilczyska,
g) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Jankowa-Wilczyska,
h) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bobowa jako partnera do projektu składanego w ramach Programu Regionalnego “Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”,
i) udzielenie dotacji dla OSP Gminy Bobowa
j) zamiany działki w Siedliskach stanowiącej mienie komunalne Gminy Bobowa w zamian za działkę położoną w Stróżnej.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy