Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
fotowoltaika, montaż, dofinansowania, dopłaty
Internet, światłowód - Gorlice, Bobowa
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

„Aktywny Samorząd” dla niepełnosprawnych!

Autor: Jakub Forczek
Powiat Gorlicki od początku maja 2012 roku realizuje  program o nazwie "Aktywny samorząd", który ma na celu zniesienie barier społecznych ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Z końcem kwietnia bieżącego roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego zadania. W ubiegłym roku wysokość środków wypłaconych prze PEFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wyniosła 225 tys. złotych. Spisano między innymi trzy umowy na dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu osoby niepełnosprawnej oraz dwie umowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Prawie 10 tys. złotych przeznaczono na zakup sprzętu lekarskiego, a kwotę 80 tys. złotych na zakup i utrzymanie sprawności technicznej wózków inwalidzkich.

Już w tym roku osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy w uzyskaniu wykształcenia wyższego, a także zakupu i montażu urządzeń umożliwiających poruszanie się pojazdami kategorii B. Program gwarantuje zakwaterowanie, dojazd i wyżywienie w przypadku, gdy kurs prawa jazdy będzie odbywał się w innej miejscowości. W ramach pokonywania barier w społeczeństwie informacyjnym możliwy jest zakup urządzeń elektronicznych lub elementów oprogramowania umożliwiających ograniczanie danego stopnia skutków i rodzaju niepełnosprawności. Możliwe jest również korzystanie z kursów doszkalających w zakresie korzystania z zakupionego za pośrednictwem projektu sprzętu. W likwidacji barier w poruszaniu się ma pomóc możliwość zakupienia wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz protez kończyn, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Dofinansowaniu podlega również pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub inny koszt zapewnienia mu opieki (z możliwością refundacji kosztów poniesionych na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku).

Projekt ten skierowany jest do osób o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Moduł II dotyczy udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia wyższego. Refundacja dotyczy kosztów poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Przyjmowanie wniosków do Modułu I programu „Aktywny samorząd” trwa od 29 kwietnia do 30 września 2013 roku. Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II będzie odbywało się cyklicznie, w terminach adekwatnych do organizacji roku szkolnego: I cykl: od 29 kwietnia do 31 maja 2013r., II cykl: w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września 2013r.

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy