Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

Zmiany w meldunkach !

Autor: Łukasz Augustyn
Urząd miasta Bobowa informuje że wraz z początkiem 2013 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz 1407)

Na mocy tej ustawy wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA ( Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu) – stron EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz obywateli konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

wprowadzenia możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;

wprowadzenia możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

wydłużenie terminu realizacji obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, UE, obywateli EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

źródło; UM Bobowa

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy